Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ.


.Ο Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας
 & Μέγας μυστικὸς θεολόγος
 .ὀρθόδοξος ἀνθρωπιστής 
      Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 μ.Χ. Ήταν ανεψιός του Νείλου  Καβάσιλα, ο οποίος χρημάτισε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό του επώνυμο ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του Θείου του.
     Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, Θεολογίας, φιλοσοφίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκάρη μοναχός και διέμενε στην περιώνυμη Μονή των Μαγγάνων.
      Έζησε σε μια εποχή πολιτικής παρακμής του Βυζαντίου αλλά ταυτόχρονα και σε μια  εποχή πολιτιστικής ανόδου και άνθισης των θεολογικών γραμμάτων. Ειδικότερα, την εποχή εκείνη, η ορθόδοξη θεολογία βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ακμή μέσα από τις ησυχαστικές έριδες και την ησυχαστική διδασκαλία του Γρηγορίου του Παλαμά του οποίου και τις ιδέες και απόψεις ασπάσθηκε. 
       Εκπροσώπησε την βυζαντινή διδασκαλία αυτή για τον ανατολικό μυστικισμό και το ησυχαστικό πνεύμα και έγινε γνωστότερος ως «ο τελευταίος των Μυστικών». Έμεινε για ένα διάστημα στο Άγιο Όρος κοντά στον Γρηγόριο τον Παλαμά και αναμείχθηκε με την πολιτική, την οικονομία και με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.
              Υπήρξε πολυγραφότατος και πληθωρικός συγγραφέας αξιολογότατων Θεολογικών, ερμηνευτικών, λειτουργικών, ασκητικών και διδακτικών έργων, ως και περίφημων πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου και κατάφερε να αποκτήσει καθολικό σεβασμό και καθολική αναγνώριση. 
      Μετά από πολλές περιπέτειες που είχε λόγω των απόψεων του περί ορθοδόξου μοναχισμού και δη κατά των Βαρλαάμ και Ακινδύνου, έφτασε στο «ιερόν εν τω κόσμω έδαφος» της Ήλιδας, όπως αποκαλούσε ο ίδιος αυτήν την περιοχή, όπου έμεινε μέχρι τον θάνατό του στις αρχές της δεκαετίας του 1390 (μάλλον το 1392).
       Εκοιμήθη ειρηνικά, ενώ συγγράμματά του σώζονται στην Βιβλιοθήκη του Βατικανού και του Άγιου Τάφου.
Η Αγιοκατάταξη του έγινε πολύ πρόσφατα, στις 19 Ιουλίου του 1983.  
Η Αγία μας Εκκλησία τον τιμά την 20η Ιουνίου εκάστου έτους. 
TAG