Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄22-33)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
"...ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ ­οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά·"
"Ζωή χωρίς άγχος και αγωνία"

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄22-33)      Αυτή είναι η πρόταση του σημερινού ευαγγελίου της Κυριακής της 17ης Ιουνίου 2018 στον σύγχρονο άνθρωπο, και αν τα λόγια αυτά του Κυρίου μας στην «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» σας φαίνονται και εσάς όσο και εμάς υπερβολικά και ουτοπικά, μια και δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε στον 21ο αιώνα την καθημερινότητα μας χωρίς μέριμνα και άγχος για την εξασφάλιση του επιούσιου και χωρίς αγωνία για το μέλλον της οικογενείας μας, τότε ας εντρυφήσουμε στο κείμενο και ας προσπαθήσουμε να το αποδώσουμε στην νεοελληνική αλλά και με προσοχή να το σχολιάσουμε και να το αναλύσουμε, όπου βεβαίως επιδέχεται περισσότερης ανάλυσης και δικής μας παρέμβασης, γιατί αγαπητοί μας αναγνώστες δεν πρέπει να λησμονούμε πως τα λόγια αυτά ειπώθηκαν πριν σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια και μάλιστα από τα χείλη του Κυρίου μας, λόγια τα οποία με πολύ όμορφο και περιγραφικό τρόπο μας μετέφερε μέχρι τις μέρες μας ο ευαγγελιστής Ματθαίος με την συγγραφική του πέννα.   
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ        Πέρασαν λοιπόν 2.000 χρόνια κι ὅμως οἱ λόγοι ἐκεῖνοι διατηροῦν ἄμεση ἐπικαιρότητα ἀκόμη καὶ σήμερα, καὶ δίνουν τὴν τέλεια λύση στὰ ἀδιέξοδα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Άς ξεκινήσουμε όμως από την αρχή και ας δούμε τι είπε ο Κύριος μας σχετικά για την εμμονή μας στα υλικά και πρόσκαιρα αγαθά που συγκεντρώνουμε και που μας δίνουν την ψευδαίσθηση της ευτυχίας. 
     Τὸ ­λυχνάρι ποὺ ­δίνει φῶς στὸ σῶμα εἶναι τὸ μάτι, "ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός...", μας είπε αναφερόμενος ὁ Ιησούς στὴν προσκόλληση μας στὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Εὰν τὸ μάτι σου εἶναι ὑγιές, ὅλο τὸ σῶ­μα σου θὰ βρίσκεται μέσα στὸ φῶς. Ἐὰν ὅμως είναι άρρωστο ὅλο τὸ σῶ­μα σου θὰ εἶναι ­βυθισμένο στὸ σκοτάδι. 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐὰν λοιπὸν ἐκεῖνο ποὺ σοῦ ­δόθηκε γιὰ νὰ σοῦ μεταδίδει φῶς, γίνει σκοτάδι, τότε σὲ πόσο σκοτάδι αλήθεια θὰ βυθισθεῖς; Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μὲ τὸ νοῦ. Διότι τὸ λυχνάρι ποὺ φωτίζει τὴν ψυχὴ εἶναι ὁ νοῦς. Ἐὰν ὁ νοῦς τυφλωθεῖ ἀπὸ τὴ φιλαργυρία καὶ τὴν προσκόλληση στὸν πλοῦτο, σὲ πόσο πνευματικὸ σκοτάδι νομίζετε πως θὰ βυθισθεῖ σιγά-σιγά και ἡ ψυχή;
       Εἶναι ἀδύνατον νὰ συγκεντρώνει κανεὶς θησαυροὺς στὴ γῆ καὶ ταυτόχρονα νὰ εἶναι προσ­κολλημένος καὶ στὸ Θεό. «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν»· κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως δοῦλος σὲ δύο κυρίους. Διότι ἢ θὰ μισήσει τὸν ἕνα καὶ θὰ ἀγαπήσει τὸν ἄλλο, ἢ θὰ προσκολληθεῖ στὸν ἕνα καὶ θὰ περιφρονήσει τὸν ἄλλο. «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ». Δὲν μπορεῖτε νὰ εἶστε συγχρόνως δοῦλοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μαμωνᾶ, δηλαδὴ τοῦ πλούτου που δεν μοιράζετε, αλλά αποθηκεύετε. 
Αποτέλεσμα εικόνας για λιβαδι
       Οι άνθρωποι ποὺ σκέπτονται μέρα-νύχτα πῶς νὰ ἀπο­κτήσουν περισσότερα ὑλικὰ ἀγαθά, είναι δοῦλοι τοῦ μαμωνᾶ. Όσων η καθημερινή μέριμνα είναι αποκλειστικά νὰ αὐξήσουν τὰ κέρδη τους, νὰ ἐπενδύσουν, νὰ ἀποταμιεύ­σουν, νὰ ἐξασφαλίσουν τάχα τὸ μέλλον τους μὲ χρήματα καὶ κτήματα, είναι ουσιαστικά  δυστυχισμένοι, είναι οι συνάνθρωποι μας αυτοί που τελικά με αυτόν τον τρόπο γίνονται δοῦ­λοι στὸ χρῆμα και στὸν «μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας» (Λουκ. ις΄ 9), ὅπως χαρακτηρίζει τὸν πλοῦτο ὁ Κύριος σὲ ἄλλο σημεῖο. Τα χρήματα λοιπόν αντί να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας, γίνονται η αιτία της δυστυχίας μας και τελικά γινόμαστε εμείς οι δούλοι σε αυτά και όχι το αντίθετο. 
Σχετική εικόνα     Ειδικά για την δύναμη του πλούτου θα ήθελα να σταματήσω για λίγο και να σας ρωτήσω. Αλήθεια, αγαπητοί αναγνώστες μας, πόσους ευτυχισμένους ανθρώπους γνωρίζετε με μεγάλη περιουσία και πολλά χρήματα; Σίγουρα θα δυσκολευτείτε να απαντήσετε.Τα πολλά χρήματα και η μανία της απόκτησης και του πολλαπλασιασμού τους, μάλλον εμπόδιο στέκονται στην πολυπόθητη ευτυχία, αυτό που αποζητά και αγωνίζεται να αποκτήσει ο άνθρωπος καθ' όλη την διάρκεια της επίγειας διαδρομής του, δηλαδή, την πνευματική του ισορροπία, την οικογενειακή γαλήνη, την ψυχική και κατ' επέκταση την σωματική υγεία του, στην ποιότητα της ζωής του, παρά μέσον, όπως πολλοί ισχυρίζονται, για την κατάκτηση της. 
Σχετική εικόνα     Δυστυχία λοιπόν μας προσφέρεται απλόχερα από τον αφέντη διάβολο, αυτός είναι ο απώτερος σκοπός του, με το σαγηνευτικό περιτύλιγμα όμως της επιβουλής και της δύναμης προς τους συνανθρώπους μας, της πρόσκαιρης απόλαυσης που προέρχεται από τα υλικά αγαθά, της παντελούς καταστροφής των αξιών μας, της εξάλειψης των αναστολών μας και του ελέγχου από την συνείδηση μας. Ασχήμια και δυσοσμία λοιπόν ενέχει η προσφορά του μαμμωνά, και εμείς γινόμαστε, χωρίς καν να το καταλάβουμε τις περισσότερες φορές, έρμαια στα παιχνίδια του, σύμμαχοι της στρατηγικής του, τα όργανα της επιβουλής του, και τελικά οι δούλοι της θελήσεως του.    
          Ο διάβολος εἶναι ὁ πιὸ ἄδικος, ἀπάνθρωπος, πονηρὸς κι ἀναξιόπιστος ἀφέντης. Εἶναι ἄδικος καὶ ἀπάνθρωπος διότι ἐνῶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ προορίζονται γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ανάλογα με τον καθημερινό μόχθο και την εργατικότητα τους, ἐκεῖνος θέλει τὰ χρήματα νὰ συγκεντρώνονται στὰ χέρια λίγων και "εκλεκτών", οἱ ὁποῖοι τὰ ἁρπάζουν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὰ χέρια τῶν φτωχῶν, με το είδος της δύναμης που τους δίνει πρόσκαιρα, την πολιτική, την κοινωνική, ή την οικονομική δύναμη
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ      Εἶναι πονηρὸς καὶ ἀναξιόπιστος, διότι ὑπόσχεται εὐτυχία στοὺς κατόχους του, ἀλλὰ τελικὰ τοὺς γεμίζει μὲ ἄγχος, ἀνασφάλεια καὶ ἀπογοήτευση, καθὼς εὔκολα τοὺς ἐγκαταλείπει καὶ τοὺς ἀφήνει μετέωρους. Καὶ τὸ χειρότερο είναι πως ὅποιος εἶναι δοῦλος τοῦ μαμωνᾶ δὲν μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ εἶναι καὶ δοῦλος τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ πανάγαθος Θεὸς καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ζήσει ἐντελῶς διαφορετικά. Προτρέπει τον πιστό να ζήσει μὲ δικαιοσύνη, ἀγάπη, ἐλεημοσύνη και ἐμπιστοσύνη στὴ στοργικὴ Θεία Πρόνοια. 
           Βέβαια με αυτά τα λεγόμενα προκύπτει σε όλους μας τὸ ἐρώτημα: Στὸν κόσμο τῆς ἀδικίας καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ μπορεῖ κάποιος νὰ ἐπιβιώσει ἀκολουθώντας τὸ δρόμο τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης; Τὴν ἀπάντηση όμως μᾶς τὴ δίνει ευθαρσώς ὁ Κύριος στὴν συνέχεια τῆς διδασκαλίας Του.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄22-33)
          Μὴν ἀγωνιᾶτε γιὰ τὸ τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιεῖτε, οὔτε τί ροῦχα θὰ φορέσετε, μᾶς παραγγέλλει. Αναλογιστείτε πως ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερο ἀπὸ τὴν τροφή, καὶ τὸ σῶμα αξίζει πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ ἔνδυμα. Έτσι λοιπόν ο Θεὸς, ποὺ πλουσιοπάροχα σᾶς χάρισε τὰ ἀνώτερα, θὰ σᾶς χαρίσει καὶ τὰ κατώτερα, αν τον εμπιστευθείτε. Και συνεχίζει με παραδείγματα που αν τα ενστερνιστείς μπορούν να αλλάξουν όλη την κοσμοθεωρία σου.
        Κοιτάξτε τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ, μας λέει ο Χριστός. Δὲν σπέρνουν, οὔτε θερίζουν, οὔτε ἀποθη­κεύουν τρόφιμα, κι ὅμως ὁ ἐπουράνιος Πατέρας σας τὰ τρέφει. Ἐσεῖς δὲν ἀξίζετε πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτά; Σκεφθεῖτε επίσης σοβαρά, ποιὸς ἀπὸ εσᾶς, ὅσο κι ἂν φροντίσει, μπορεῖ νὰ προσθέσει στὸ ἀνάστημά του ἕναν πήχη;
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
        λλὰ καὶ γιὰ τὴν ἔνδυσή σας ­γιατί σᾶς καταλαμβάνει τόση ἀγωνία; ­Πα­­ρα­­­­τη­­ρῆστε τὰ ἀγριολούλουδα. Δὲν ­κοπιάζουν οὔτε γνέθουν· κι ὅμως σᾶς λέω ὅτι ἀ­­­κό­­μα κι ὁ σοφὸς Σολομών, μὲ ὅλη τὴ βασιλική του μεγαλοπρέπεια, δὲν ντύθηκε μὲ ἔνδυμα τόσο ὡραῖο καὶ θαυμάσιο, ὅπως περι­βάλ­λεται ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγριολούλουδα αὐτά. 
       ν λοιπὸν ὁ Θεὸς ντύνει μὲ τόση ὀ­­μορφιὰ τὰ ἀγριόχορτα, ποὺ ­φυτρώνουν μό­να τους στὸν ἀγρὸ καὶ τὰ ὁποῖα ­σή­­μερα ὑπάρχουν καὶ αὔριο ρίχνονται στὸ φοῦρ­νο ὡς καύσιμη ὕλη, δὲν θὰ φροντίσει πο­λὺ περισσότερο γιὰ σᾶς καὶ δὲν θὰ σᾶς δώ­σει τὰ ἀπαραίτητα ροῦχα, ὀλιγόπιστοι; 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄22-33)
      Μὴ σᾶς κυριεύει λοιπὸν ἡ ἀγωνία «τί θὰ φᾶμε, ἢ τί θὰ πιοῦμε, ἢ μὲ ποιὸ ἔνδυμα θὰ ντυθοῦμε». Ἔτσι σκέπτονται οἱ εἰδωλολάτρες ποὺ ζητοῦν μόνο ὑλικὰ ἀγαθὰ στὶς προσευχές τους. Ἐσεῖς μὴν ἀνησυχεῖτε, διότι ὁ οὐράνιος Πατέρας σας, γνωρίζει τὶς ἀνάγκες σας καὶ θὰ σᾶς δώσει ὅ,τι χρειάζεστε.
     σεῖς «ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ»· νὰ ζητᾶτε πρῶτα ἀπ’ ὅλα, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, «καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»· καὶ τότε ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπίγεια θὰ σᾶς δοθοῦν μαζὶ μ’ ἐκεῖνα τὰ οὐράνια ἀγαθά. 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
         Άραγε σε όλα αυτά τα λεγόμενα, στους πάνσοφους ­λόγους αὐτοὺς τοῦ Θείου Διδασκάλου, θα μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε κάτι περισσότερο χωρίς να κινδυνεύσουμε να φανούμε κουτοί; Βέβαια εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος να αφεθούμε, όχι στην μέριμνα του Θεού, αλλά με οκνηρία και νωθρότητα να οδηγηθούμε σε μια ζωή χωρίς προσπάθεια και εργασία, κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, εκ του πονηρού είναι, και σίγουρα δεν μπορεί να ανήκει στα σχέδια του Δημιουργού των πάντων και στοργικού Πατέρα μας. 
          Το σχέδιο του Θεού για εμάς σίγουρα θα περιέχει μεγαλείο, θα έχει δύναμη εσωτερική, θα έχει πνευματική ανάταση και υπόσταση. Επίσης το θεϊκό αυτό σχέδιο, θα μας ζητά τακτικό εκκλησιασμό και Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία, θα μας ζητά Εξομολόγηση και Ελεημοσύνη από το περίσσεμα ή το υστέρημα μας, αλλά και κοινοκτημοσύνη και χριστιανική αγάπη. Η ζωή του χριστιανού, αγαπητοί μου αδελφοί, αναγνώστες και διαδικτυακοί φίλοι των ιστοσελίδων της Ενορίας μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, πρέπει να είναι μια ζωή γεμάτη με τις δοξαστικές φράσεις "Δόξα τω Θεώ" και "Πρώτα ο Θεός", αγαπημένη συνήθεια μας, μια ζωή που με προσπάθεια και θυσίες θα καταλήγει στην Σταύρωση και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά παράλληλα και στην δική μας σταύρωση και στην δική μας ανάσταση.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄22-33)
   Μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ πειστικό, μὲ παραδεί­γματα ἀπὸ τὴ φύση ἀλλὰ καὶ άλλα λογικὰ ἐπιχειρήματα, το ευαγγέλιο της Κυριακής Γ΄ Ματθαίου, που θα ακουστεί σε όλες τις εκκλησιές της Ορθοδοξίας , αύριο την Κυριακή της 17ης Ιουνίου 2018, μᾶς ὁδηγεῖ  στὸ συμπέρασμα πως, ὅποιος πιστεύει στὸ Θεὸ καὶ Τὸν ἐμπιστεύ­εται ὡς Δημιουργὸ καὶ Πατέρα Του, δὲν πρόκειται νὰ στερηθεῖ τίποτε. Γιατί...
...ο ­φι­λάν­θρωπος Θεὸς θὰ τοῦ χαρίζει πάντα πλού­σια, καὶ τὰ ἐπίγεια αλλά καὶ τὰ ἐπουράνια ἀγα­θά.
Αρχιμανδρίτης  Χρυσόστομος Τελίδης
*παρακάτω με ένα κλικ στο "Διαβάστε περισσότερα..." θα δείτε το Ευαγγέλιο της Κυριακής Γ' Ματθαίου σε πρωτότυπο κείμενο και σε νεοελληνική απόδοση...

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ...

Καλό καλοκαίρι παιδιά και...
...Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!!!
      Μια ανάρτηση αφιερωμένη στους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου μας, μια αφιέρωση χωρίς λόγια, μόνο φωτογραφίες και πολύ...πολύ αγάπη από την Ενορία μας!!!
Τα καλύτερα παιδιά του κόσμου!!!
Οι καρδιές των παιδιών μας "πέταξαν" 
στο τέλος της γιορτής!!!

ΚΑΤΗΧΗΣΗ & ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ...

...ενταγμένα και τα δύο άψογα στην συνάντηση του Κύκλου Μελέτης Αγίας Γραφής, των νέων γυναικών και μητέρων της Ενορίας μας.
     Ήταν Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, όταν μαζευτήκαμε στο καθιερωμένο μάθημα του Κύκλου Μελέτης Αγίας Γραφής των Νέων Γυναικών και Μητέρων, στο όμορφο  Αρχονταρίκι στην κατακόμβη του Ιερού Ναού μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, που πάντα με χαρά φιλοξενεί τις δραστηριότητες των Κύκλων της Ενορίας μας, αλλά και της "Ιθάκης", των κατηχητικών της Ενοριακής Νεανικής Εστίας μας, για να παρακολουθήσουμε το θέμα εκείνης της συνάντησης μας, που ήταν η παρασκευή χειροποίητου πρόσφορου.
      Θα μου πείτε βέβαια...και με το δίκιο σας ... "Περσινά ξινά σταφύλια". Μετά από οκτώ μήνες που έγινε αυτή η συνάντηση, τώρα σας ήρθε να ανεβάσετε το άρθρο αυτό; "Κάλλιο αργά παρά ποτέ", είναι η απάντηση μας, όπως πολύ όμορφα και πετυχημένα λέει και ο σοφός ελληνικός λαός μας. Νομίζουμε πως πραγματικά το θέμα της σημερινής ανάρτησης μας μπορεί να είναι πάντα επίκαιρο, αφού αφορά τους τρόπους συμπεριφοράς του χριστιανού και την αγωγή και την κατήχηση του. Θέματα που μπορεί να φαντάζουν επουσιώδη σε σχέση με την γνώση της Πίστης μας, της Ορθοδοξίας και της δια βίου μάθησης που πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε ως εν δυνάμει μαθητές και απόστολοι του Χριστού και της Εκκλησίας Του, αλλά όλα αυτά τα απλά, τα μικρά μα τόσο ουσιαστικά μας βοηθούν στον αγώνα που ο καθένας καταβάλλει, ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την "...σωτηρία της ψυχής...", που ως γνωστόν, "...είναι πολύ μεγάλο πράγμα", όπως λέει ένα πολύ όμορφο ελληνικό τραγούδι.
              Τώρα το γιατί αργήσαμε να το δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας, αυτό συνέβη γιατί η επικαιρότητα στην Ενορία μας πολλές φορές μας ξεπερνά, ενώ τα νέα και οι ειδήσεις και τα άρθρα μας εκείνη την εποχή διαδέχονταν το ένα το άλλο. Μπορεί να καθυστερήσαμε λοιπόν, όμως ποτέ δεν λησμονήσαμε και τώρα που η Ενορία μας "ησύχασε" λόγω του καλοκαιριού, μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις απαιτήσεις των αναγνωστών μας και να ανασύρουμε από το θεματολόγιο της ιστοσελίδας μας αναρτήσεις που ίσως σας κρατήσουν καλή συντροφιά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν.
      Εισηγήτρια του πολύ ενδιαφέροντος θέματος της συνάντησης μας αυτής, ήταν η κα Ελεονόρα Καραγκούνη, οδοντίατρος το επάγγελμα, και μια εκ των φίλων κυριών μας που παρασκευάζει το πιο ωραίο πρόσφορο όλης της ευκαρπιώτικης περιφέρειας, με βοηθό της την αγαπητή μας κα Ελένη Τσάνκου, ενώ η κυκλάρχισσα μας, η κα Ευγενία Χωματά ήταν και αυτή εκεί για να διευθύνει το μάθημα, καθώς μαζί μας ήταν και η κα Σοφία Νικολαίδου, κατηχήτρια των κοριτσιών μας στα κατηχητικά της "Ιθάκης" μας. 
       Παρών στην συνάντηση αυτή των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής των Νέων Γυναικών και Μητέρων, που γίνεται κάθε Τετάρτη στην Ενορία μας, το απόγευμα μια ώρα πρίν από τον Εσπερινό, ήταν και ο π. Χρυσόστομος Τελίδηςο οποίος και δήλωσε ενθουσιασμένος μαθαίνοντας και αυτός, μαζί με τις κυρίες του, από τις οδηγίες και τις πληροφορίες που μας παρείχε η κα Ελεονόρα, τα μυστικά για την παρασκευή του προσφόρου, που μπορεί με μεγάλη ευχαρίστηση να το χρησιμοποιεί ως λειτουργός σε κάθε Θεία Λειτουργία για την Προσκομιδή, αλλά δεν γνώριζε την επίπονη πραγματικά, μα τόσο ευλογημένη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει κάποιος φτιάχνοντας με τα ίδια του τα χέρια τον ειδικό αυτό άρτο, που μυστηριακά γίνεται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας,  όταν ο ιερέας εκφωνεί το "Τά σά ἐκ τῶν σῶν Σοί προσφέρομεν κατά πάντα καά διά πάντα", το Σώμα του Κυρίου μας από όπου θα μεταλάβουν οι πιστοί κατά την Θεία Κοινωνία, για να γίνουν ένα με τον Δημιουργό τους. 
       Γεμάτο ήταν και το Αρχονταρίκι μας με τα μέλη και των δύο Κύκλων της Ενορίας μας, του Κύκλου Μελέτης Αγίας Γραφής των μεγαλυτέρων εκ των κυριών μας, αλλά και τα νεώτερα σε ηλικία μέλη του
 Κύκλου των Νέων Γυναικών και Μητέρων, που παρακολουθούσαν με μεγάλη αφοσίωση το μάθημα καθ' όλην την διάρκεια του, έκαναν μάλιστα και ερωτήσεις στην κα Ελεονόρα η οποία και με μεγάλη προθυμία απαντούσε και συμβούλευε τις νέες επίδοξες παρασκευάστριες των προσφόρων που θα τροφοδοτούν τις εκκλησίες της περιοχής της Νέας Ευκαρπίας σε κάθε Θεία Λειτουργία, τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι ιερείς όλων των Ενοριών μας.
       Στο τέλος του μαθήματος δεν έμεινε τίποτε για να προσθέσει ο 
π. Χρυσόστομος, παρά μόνο το πόσο σημαντικό είναι για έναν ιερέα να 
φροντίσει να μην λείπει ποτέ η χειροποίητη ζυμωτή "λειτουργιά" από την εκκλησία του, αλλά και το πόσο ευλογημένη μπορεί να είναι η γυναίκα εκείνη, και σε μερικές των περιπτώσεων και οι άνδρες, που παρασκευάζουν και  προσφέρουν καθημερινά την ζυμωτή "λειτουργιά" τους, και έτσι επιτυγχάνουν να μνημονεύονται από τον λειτουργό ιερέα τα ονόματα τους και να υψώνετε από αυτόν σε κάθε Θεία Λειτουργία στο ενδιάτακτο σημείο πάνω από το Άγιο Ποτήριο το Ύψωμα, όπως λέγεται το κομμάτι εκείνο από το πρόσφορο που προσκομίζει νωρίς το πρωΐ στον  Όρθρο ο ιερέας και να δίνεται στο τέλος ευλογία πίσω στην οικογένεια αυτή.
        Σε προηγούμενες αναρτήσεις της ιστοσελίδας μας, του 2017 αλλά και παλαιότερες, είχαμε ανεβάσει άρθρο του 
π. Χρυσοστόμου Τελίδη με τον γενικό τίτλο 
"Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ", όπου σε αυτό υπήρχαν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο πιστός για μπορέσει να γίνει ένας εκ  των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών στο έργο της Εκκλησίας του Χριστού μας, αλλά και κτίτορας του Ιερού Ναού της Ενορίας του πρωτίστως, ή και κάποιου άλλου Ναού. Το άρθρο μας αυτό ολοκληρώθηκε σε τρία μέρη, τα οποία και μπορείτε να τα δείτε με ένα απλό κλικ πάνω στους συνδέσμους που δημιουργήσαμε για εσάς, όπου το 1ο μέρος είχε τον τίτλο
"Το τάμα, το πρόσφορο, το δώρο...και το αντίδωρο!!!", το 2ο μέρος, το οποίο και μας αφορά στην σημερινή ανάρτηση μας, είχε τον τίτλο "Πως παρασκευάζουμε το πρόσφορο ή την λειτουργιά" και σε αυτήν υπάρχει και η δική μας συνταγή, η δική μας πρόταση για την παρασκευή προσφόρου , και το 3ο μέρος  είχε τον τίτλο "Η λαμπάδα, το λάδι, το κρασί και το θυμίαμα..."  
        Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε την συνταγή της κας Ελεονόρας Κραγκούνη για την παρασκευή πρόσφορου, που μας έδωσε η ίδια πριν από την συνάντηση μας για να την δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας. Είναι η δική της πρόταση σε αυτήν την ευλογημένη συνήθεια των χριστιανών, όμως η κάθε κυρία που έχει το μεράκι και την ευλάβεια μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει αυτήν την συνταγή, βάζοντας την δική της προσωπική πινελιά και φτιάχνοντας το δικό της ιδιαίτερο πρόσφορο. Ας δούμε την συνταγή της κας Νόρας...
*******************
ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ
(από την κα Καραγκούνη Ελεονόρα)
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ
ΥΛΙΚΑ
150 gr προζύμι.
* 150 ml νερό χλιαρό.
200 gr αλεύρι.                                                 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ' ένα μπώλ ανακατεύουμε το νερό με το προζύμι μέχρι να διαλυθεί το προζύμι στο νερό. Προσθέτουμε το αλεύρι μέχρι να δημιουργηθεί ένας σφιχτός χυλός. Το αφήνουμε σε ζεστό μέρος μέχρι να ωριμάσει και φουσκώνει περίπου σε 6-10 ώρες.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΑ
* 900 gr αλεύρι.
* 450 ml νερό.
* 1 κουταλάκι κοφτό αλάτι.
* Το προζύμι που έχουμε ετοιμάσει και έχουμε βάλει να ωριμάσει.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουμε όλα τα υλικά μέσα σε μια λεκάνη και ζυμώνουμε 10-15 λεπτά μέχρι να πετύχουμε μια ομοιογενή ζύμη. Κρατάμε 150-200 gr ζυμάρι, ώστε την επόμενη φορά να κάνουμε προζύμι, το οποίο το φυλάμε σ' ένα μπωλάκι στο ψυγείο. Χωρίζουμε την υπόλοιπη ζύμη σε δυο ίσα μέρη. Πλάθουμε δυο στρόγγυλα ψωμάκια και τα βάζουμε στα ταψάκια μας. Παίρνουμε την σφραγίδα και πατάμε δυνατά να αποτυπωθεί καλά, Με μια οδοντογλυφίδα τρυπάμε το πρόσφορο γύρω-γύρω. Τοποθετουμε τα ταψάκια σε ζεστό μέρος και περιμένουμε να φουσκώσουν τα πρόσφορα (περίπου 2-3 ώρες). Ψήνουμε στις αντιστάσεις για 50-60 λεπτά στους 180-200 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με τον φούρνο μας.
Καλή επιτυχία!!!

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΒΑ & ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ & ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομάιος και βαρνάβας
Την  11ην του μηνός Ιουνίου, 
μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 
ενδόξων & πανεφήμων Αποστόλων 
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.
Δυό λόγια για τους εορταζομένους Αγίους μας.
     Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο.
     Ο
 Βαρνάβας (ο και Iωσής ονομαζόμενος) ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου  ο Βαρνάβας, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο.
     Εκεί λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, και στη συνέχεια τον έκαψαν (Σαλαμίνα, Κύπρος). Τα άγια λείψανα του, συνέλεξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, και τα τοποθέτησε μέσα σε σπήλαιο.
     Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι ο Βαρνάβας ενταφιάσθηκε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το οποίο και είχε αντιγράψει με τα χέρια του και το οποίο προσπάθησε να κάνει γνωστό «πάσει τη κτίσει».
     Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητα του στο κήρυγμα του θείου λόγου.
     Και οι δυο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου, ότι «εις πάντα τά έθνη δεί πρώτον κηρυχθήναι τό ευαγγέλιον» (Μάρκ., ιγ'10). Δηλαδή, πρώτα απ΄όλα, πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το θείο σχέδιο, για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δε θα πιστέψουν.

Απολυτίκιον
Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Θεία όργανα, τού Παρακλήτου, καί εκφάντορες, τού Θεού Λόγου, ανεδείχθητε θεόπται Απόστολοι, Βαρθολομαίε τών Δώδεκα σύσκηνε, καί Βαρνάβα ως υιός παρακλήσεως. Αλλά αιτήσασθε, Χριστόν τόν Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Η ονομαστική εορτή του Επισκόπου μας, 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ Βαρνάβα 
& του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, Παναγιωτάτου κ.κ Βαρθολομαίου.
       Μεγάλη ευλογία για την Ιερά Μητρόπολη μας, Νεαπόλεως και  Σταυρουπόλεως, η οποία εορτάζει τα ονομαστήρια του οικείου Μητροπολίτου μας, κ.κ Βαρνάβα. Αρχικά την παραμονή της εορτής των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα,  
την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα, ετελέσθει Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη, χοροστατούντος του Επισκόπου μας, όπου στο τέλος του έγινε επισήμως από τον Σεβασμιότατο και η λήξις των κατηχητικών συνάξεων για τους Κύκλους Μελέτης Αγίας Γραφής της Μητροπόλεως μας, αλλά προσκύνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και το επίσημο αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας του "Άξιον εστί", το οποίο θησαυρίζεται στον Καθεδρικό μας Ναό, ενώ το προτότυπο βρίσκεται στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους. 
       Την επαύριο, Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, και πάλι στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, ετελέστη το πρωΐ, ανήμερα της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, Αρχιερατικό Συλλείτουργο παρουσία πολλών Αρχιερέων και Ιερέων και κατόπιν ο Δεσπότης μας δέχθηκε τις ευχές του ποιμνίου του στην αίθουσα του Θρόνου και στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως, όπως και αργότερα το απόγευμα της ίδιας ημέρας. 
     Η Ενορία μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, ήταν και αυτή εκεί την Δευτέρα 11 Ιουνίου το πρωΐ, εκπροσωπούμενη από τα μέλη των Συμβουλίων του Ιερού Ναού μας και τους ιερείς του, για να του μεταφέρουν όλοι μαζί τις εγκάρδιες και θερμές ευχές τους, την αμέριστο συμπάθεια τους, μα και την δεδομένη αγάπη της στο πρόσωπο του. 
          Έτη πολλά, ευχόμαστε από καρδιάς, στον Δεσπότη και Ποιμενάρχη μας, στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα. Ο Θεός να του δίνει την φώτιση και την δύναμη που χρειάζονται, για να ποιμάνει τον χριστεπώνυμο λαό της μητροπολιτικής του περιφερείας, αυτού του δύσκολου και παραμελημένου... πονεμένου τόπου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίος          Έτη πολλά, ευχόμαστε για την ονομαστική του εορτή και στον Οικουμενικό  Πατριάρχη μας κ.κ Βαρθολομαίο, που στα χέρια του κρατά το μέλλον ολάκερης της Ορθοδοξίας. Οι Άγιοι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας, που σήμερα τιμούμε την μνήμη τους, να πρεσβεύουν στο Θεό για να του δώσει την απαιτούμενη φώτιση και δύναμη που θα του χρειαστούν, για την επίλυση των τόσων προβλημάτων που ολοένα και συσσωρεύονται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που επαξίως εκπροσωπεί. 
                 Ειδικά μάλιστα στις μέρες μας, τις δύσκολες και πονηρές...αποκαλυπτικές για πολλούς...ας ευχηθούμε στους δύο Ιεράρχες μας που άγουν τα ονομαστήρια τους, αλλά και σε όλη την ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας μας, μα και των Προκαθημένων των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, που μας χωρίζουν μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα αλλά μας ενώνουν πολύ περισσότερα, να προσεύχονται για την ενότητα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού μας.
         Και επίσης ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε, ιδιαίτερα για τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, κ.κ Βαρθολομαίο, ο οποίος εγκαταβιώνοντας μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλον τις περισσότερες φορές, και μάλιστα στις μέρες μας ακόμα και επικίνδυνο για την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, που βρίσκεται στην γειτονική, μα όχι και τόσο φιλική Τουρκία και στην Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, ο Θεός να του δίνει
Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίος
 δύναμη, αντοχή και σοφία για να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του, που δεν είναι άλλο από την ενότητα και την οικουμενικότητα όλων των Εκκλησιών της Ορθοδοξίας.  
      Εξάλλου ας μην λησμονούμε πως στο Σύμβολο της Πίστεως μας, δια στόματος των θεοφόρων Πατέρων της, η Εκκλησία μας πάντα εύχεται, χωρίς ποτέ να έχει σταματήσει από τότε μέχρι στις μέρες μας, στην ένωση όλων... "Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν..."  
Παράλληλα όμως ευχόμεθα ολοψύχως, 
σε όλους τους εορτάζοντες,
 "Χρόνια Πολλά"..."Χρόνια Καλά"
 αλλά και ευάρεστα στο Θεό !!!