"ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ" (Ε)

Έν Ανθοκήποις Νέας Ευκαρπίας Δυτικής Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Ελλάς.
Άνοιξη 2023, Περίοδος Πεντηκοσταρίου 2023.
Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.
άρθρον Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τελίδη...
"ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"
"Το πιστεύω",
η περιληπτική ομολογία του χριστιανού.
Αποτέλεσμα εικόνας για "ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"Το Σύμβολο της Πίστεως είναι μια σύντομη και περιεκτική ομολογία της Πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, αλλά με σαφήνεια και αυθεντικότητα τα βασικότερα από τα δόγματα του χριστιανισμού.
Η πίστη της Εκκλησίας μας έχει διατυπωθεί από Μεγάλους και Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας και αποτυπώθηκε στο «Σύμβολο της Πίστεως», που λέγεται στην καθημερινότητα μεταξύ των χριστιανών αλλιώς και «Πιστεύω» . Το «Πιστεύω» λοιπόν είναι ένα κείμενο, που περιέχει σε συντομία τις βασικές αλήθειες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης.
Στην αρχή υπήρχαν πολλά Σύμβολα (των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κλπ.). Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται «Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως», γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους (οι οποίες συνήλθαν αντίστοιχα στη Νίκαια της Βιθυνίας και στην Κωνσταντινούπολη) και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ομολογίες. 
Αποτελείται από 12 άρθρα. Τα 7 πρώτα άρθρα διαμορφώθηκαν από την Α' Οικουμενική Σύνοδο (Νίκαια Βιθυνίας, 325 μ.Χ.). Τα υπόλοιπα 5 άρθρα διατυπώθηκαν στη Β' Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη, 381 μ.Χ.).
ΣΣχετική εικόνατα 9 πρώτα άρθρα κυριαρχεί το ρήμα «πιστεύω», στο 10ο το ρήμα «ομολογώ», στα άρθρα 11ο και 12ο το ρήμα «προσδοκώ».
Το 1οο άρθρο αναφέρεται στον Θεό-Πατέρα. Από το 2ο μέχρι το 7ο στον Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το 8ο στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Το 9ο στην Εκκλησία. Το 10ο στο Βάπτισμα. Το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών και το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία.
Σ’ αυτές τις Οικουμενικές Συνόδους, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ξεχώρισαν την αλήθεια από την πλάνη. Είπαν τι ακριβώς πιστεύει και αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντίθεση με τους αιρετικούς.
Το Σύμβολο της Πίστεως, ή αλλιώς το «Πιστεύω», το λέμε σχεδόν σε όλες τις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας, εκεί όμως που έχει εξέχουσα σημασία είναι στο Μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην Θεία Λειτουργία. 
Με το Σύμβολο της Πίστεως μας και την ομολογία του, θα μπορούσαμε να πούμε πως αναγνωρίζονται τα μέλη της Εκκλησίας μας μεταξύ τους, οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.
Το Σύμβολο της Πίστεως τέλος είναι η ομολογία της Πίστης μας που πρέπει να είναι διαρκής και δεδομένη, χωρίς δεύτερες σκέψεις και παρερμηνείες και αυτός είναι ο λόγος της ανάρτησης μας του άρθρου μας αυτού στην ιστοσελίδα του Ιερού Ναού μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, αλλά και η συγγραφή του σε μορφή δίπτυχου φυλλαδίου, για τους ενορίτες μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, που είτε βρίσκεται στις προθήκες του ναού μας, είτε διανέμετε στο εκκλησίασμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να το διαβάσουμε και να το αποστηθίσουμε από το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, 
αλλά και να το κατανοήσουμε πλήρως από την απόδοση του στην νεοελληνική γλώσσα, που σας παραθέτουμε παρακάτω, μα πάνω από όλα να το βιώσουμε και να το κάνουμε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας.
Ειδικά αυτήν την όμορφη, χαρούμενη και ευλογημένη, εκκλησιαστική περίοδο που διανύει η Ορθοδοξία μας, αυτήν του Πεντηκοσταρίου... 
...με την χαρά των πολλών και μεγάλων εορτών και των Πανηγύρεων στους Ιερούς Ναούς της πατρίδος μας...και όχι μόνο, αλλά στην απανταχού Ελλάδα, όπου μάλιστα κατά την διάρκεια και αυτής της εκκλησιαστικής περιόδου, το τυπικό της Εκκλησίας μας επαναλαμβάνει διαρκώς σε κάθε Ακολουθία της, καθημερινά την Ομολογία αυτή της Πίστεως μας... 
..."Το Πιστεύω" 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
1. Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη. Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.
2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
2. Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού.
3. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
3. Ο Υιός του Θεού, για τη δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα μ’ εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο πάνω στη γη.
4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
4. Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.
5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.
5. Και αναστήθηκε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.
6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
6. Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στον ουρανό με τη δύναμη που είχε ως Θεός, δοξάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση. Ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Του.
7. Και πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
7. Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.
8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λάλησαν δια των προφητών.
8. Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί Τους. Καθοδήγησε τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα.
9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
9. Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλα την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και  οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων.
10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
10. Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.
11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
11. Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.
12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
12. Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.
Αυτό είναι το "Πιστεύω" μας,  ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ως μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής, Ανατολικής Εκκλησίας, το οποίο και δεν επιδέχεται καμία βελτίωση...καμιά "επικαιροποίηση" ή επαναπροσδιορισμό, καμία ένσταση και αμφισβήτηση...όχι τουλάχιστον χωρίς τον κίνδυνο της διάσπασης...της αίρεσης!!!

TAG