ΟΙ ΑΓΙΟΙ 7 ΠΑΙΔΕΣ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ 7 ΠΑΙΔΕΣ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ.

Συναξάριον Σάββατον 1η Αυγούστου 2015.  Μνείαν ποιούμεθα της προόδου του Τιμίου Σταυρού,  ή τοι η έξοδος αυτού εκ του παλατίου εις την...

Διαβάστε περισσότερα »