ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ' (Β' ΛΟΥΚΑ) κατά Λουκάν στ΄ 31-36 "Ο χρυσός κανόνας του χριστιανού"

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ' (Β' ΛΟΥΚΑ) κατά Λουκάν στ΄ 31-36 "Ο χρυσός κανόνας του χριστιανού"

"Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως."          Ἡ   σημερινή εὐαγγελική...

Διαβάστε περισσότερα »