Χαιρετισμοί Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Χαιρετισμοί Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Κοντάκιον, ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ Ἰωακεὶμ καὶ Ἄνναν σήμερον τιμήσωμεν, τοὺς ἐκτεκότας παρθενίας τὸ κειμήλιον, τὴν Παρθένον, τὴν κοσμήσα...

Διαβάστε περισσότερα »