Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ (1/4 & Ε' Κυριακή των Νηστειών)

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ (1/4 & Ε' Κυριακή των Νηστειών)

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον. Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τή χάριτι,  τῆς μετανοίας ἐδείχθης φωτοφανῆς λαμπηδών,  τῶν παθῶν τ...

Διαβάστε περισσότερα »