ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. "ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ" (Ιωάν. ε΄1-15)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. "ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ" (Ιωάν. ε΄1-15)

«Ίδε, υγιής γέγονας·  μηκέτι αμάρτανε,  ίνα μη χείρον σοι τι γένηται»        Δ ίπλα σε μια από τις πύλες των Ιεροσολύμων, απ...

Διαβάστε περισσότερα »