Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (Τετάρτη 30/9/2020 στις 6.30 μ.μ)

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (Τετάρτη 30/9/2020 στις 6.30 μ.μ)

" Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου,  καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,  νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,  καὶ τὸ σὸν φυλάττων...

Διαβάστε περισσότερα »