ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' (Β' ΛΟΥΚΑ) κατά Λουκάν στ΄ 31-36 "Ο χρυσός κανόνας του χριστιανού"

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' (Β' ΛΟΥΚΑ) κατά Λουκάν στ΄ 31-36 "Ο χρυσός κανόνας του χριστιανού"

"Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι,  και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως."          Ἡ   σημερινή εὐαγγελική π...

Διαβάστε περισσότερα »