ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθαίου η' 28-34, θ' 1) "Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων"

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθαίου η' 28-34, θ' 1) "Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων"

"...καί ἰδόντες αὐτόν παρεκάλεσαν  ὅπως μεταβῇ ἀπό τῶν ὁρίων αὐτῶν."             Δ ιώξαμε τον Χριστό από κοντά ...

Διαβάστε περισσότερα »