Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ.

" Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου,  καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,  νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος...

Διαβάστε περισσότερα »