Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ. Το Τροπάριο της Κασσιανής.
Από τα Απόστιχα Ιδιόμελα του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης,
ο οποίος τελείται στο τέλος της Ακολουθίας του Νυμφίου την Μεγάλη Τρίτη.
Ψάλλει ο αριστερός ψάλτης του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοπατόρων  κος Θωμάς Ζακαλκάς.
Το Τροπάριο της Κασσιανής.
                 Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

 
Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες,
σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα
και σε άλειψε με μυρουδικά πριν από τον ενταφιασμό σου,
κι έλεγε οδυρόμενη,  Αλλοίμονο σε μένα, 
γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη και δίχως φεγγάρι, 
η μανία της ασωτίας κι ο έρωτας της αμαρτίας.
Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων,
εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας.
Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου,
εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γης.
Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου,
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου·
αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό,
τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε.
Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο,
 (Μεταγραφή του κειμένου από τον Φώτη Κόντογλου)
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 
στην εκκλησία μας.
Οι ιερόπαιδες του ναού μας, έτοιμοι για την Ακολουθία...
...οι ιεροψάλτες μας, έτοιμοι και αυτοί...
...ο Ναός μας όμορφος και καταφώτιστος εξωτερικά,
ζεστός και καταδεκτικός εσωτερικά...
...για να δεχθεί τον πόνο, τον καημό και την προσευχή των ενοριτών μας.
Ο κος Θωμάς Ζακαλκάς είχε την πρωτοκαθεδρία για σήμερα στο δεξιό αναλόγιο
 και μας έψαλλε το Τροπάριο της Κασσιανής... 
...ενώ ο π. Χρυσόστομος στον επίλογο της βραδιάς μας μίλησε για την ιστορία
 του Τροπαρίου της Κασσιανής, μα και το Θείο Πάθος, την Σταύρωση και την Ανάσταση,
ολοένα που ζυγώνει.
Καλή Ανάσταση!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου