Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ " Μνεία της δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ( Ματθ. κε΄31 - 46 )

«Καί πελεύσονται οτοι ες κόλασιν αώνιον, ο δέ δίκαιοι ες ζωήν αώνιον.»
      Εμαστε τόσο πορροφημένοι και τόσο βουτηγμένοι στά πράγματα τοῦ κόσμου, στίς φροντίδες τς ζως, στε πολύ λίγο σκεπτόμαστε τι κάποτε, ταν θελήσει  Θεός, θά δώσουμε λόγο τν πράξεών μας. λλ’ σο καί ν λησμονομε τήν λήθεια ατή  σο καί ν φαίνεται νοχλητική πολλές φορές καί θέλουμε νά τήν λησμονήσουμε, τό λάνθαστο στόμα το Κυρίου μς δίνει τήν διαβεβαίωση  τι...  «θά λθ Υός τοῦ νθρώπου ν τῇ δόξ ατο» γιά νά κρίνει τίς γενεές τν νθρώπων.
       Τότε θά ἔλθει  Χριστός «μετά δυνάμεως καί δόξης πολλς» γιά νά πισφραγίσει μέ τήν δίκαιη κρίση του καί μέ τήν τελευταία καί νδοξη νέργειά του τό μυστήριο τς θείας οκονομίας. Τότε, πως  λιος λιώνει τά χιόνια καί ποκαλύπτει τά σπήλαια καί τίς χαράδρες τν βουνν, τσι καί  παρουσία το λίου τς δικαιοσύνης θά φωτίσει καί τά πιό κρυφά μέρη τν συνειδήσεων.
Αποτέλεσμα εικόνας για Ματθ. κε΄31 - 46      λλοίμονο τότε σ’ κείνους πού πέρασαν τή ζωή τους στό ψέμα καί στήν ποκρισία˙ θά ξευτελισθον στά μάτια γγέλων καί νθρώπων. Καί χαρά σ’ κείνους πού φρόντισαν νά φωτίσουν μέ τό φς τς ζως τους˙ θά  πιβραβευθον γιά τήν ντιμότητα καί τήν καθαριότητά τους.
        Τό γλυκύ καί φιλάνθρωπο πρόσωπο το Χριστο θά γίνει τήν μέρα κείνη δικαιόκριτο καί παντοκρατορικό. Στήν μφάνισή Του θά συντριβον  γ καί  ορανός, πως μς λέγει  γιος ωάννης ὁ Θεολόγος στήν ποκάλυψη: 
«Καί θρόνον μέγαν λευκόν καί τόν καθήμενον π’ ατ ο πό προσώπου φυγεν  γ καί ὁ ορανός, καί τόπος οχ ερέθη ατος» (ποκ., κ΄ 11). 
Θά χήσουν οἱ γγελοι τίς σάλπιγγες τους καί θά σεισθον τά θεμέλια τς γς πό τήν παρουσία το Υο το νθρώπου, πού ατή τήν φορά δέν θά λθει δύναμος καί ταπεινός, λλά «μετά δυνάμεως καί δόξης πολλς»
    Καί δέν θά ζητήσει  Χριστός πό τούς κρινομένους νηστεες, οτε γρυπνίες, οτε γονυκλισίες. Πάντα τατα είναι καλά καί φέλιμα, στήν ψυχή μόνον, ταν χουν όμως φετηρία καί τέλος τήν κορωνίδα τν ρετν, τήν γάπη. Χωρίς ατήν καταντον τύποι νώφελοι, πού καταπονον μέν, λλά δέν γιάζουν τόν πιστό. Δέν πορρίπτει  Κύριος καμμιά ρετή. ναφέρεται μόνο στήν λεήμονα καρδιά, γιατί π’ ατήνξαρτνται ο πόλοιπες ρετές. 
    ποιος γαπ τόν Θεό, κενος τόν λατρεύει νύκτα καί μέρα, ποφεύγει τή λατρεία παντός κτίσματος, πέχει πό τήν μαρτία, τόν δοξολογεποιος γαπ τόν πλησίον,  κενος του προσφέρει τιμή, σέβεται τούς γονες, ποφεύγει τήν μοιχεία, τήν κλοπή, τόν φόνο, τήν ψευδομαρτυρία, οδέποτε  πιθυμεῖ ξένο πράγμα.  λεήμων εναι δίκαιος καί νάρετος,  δέ νελεήμων παραβάτης καί μαρτωλός. Γι’ ατό    Κύριος θεσε ς κριτήριο τήν γάπη, γιατί πό τήν γάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον  «….λος ὁ νόμος καί ο προφται κρέμανται».
       Μέ βάση, λοιπόν, τήν γάπη θά μς κρίνει κατά τήν μέρα τς δικαίας νταποδόσεως. Σ’ κείνους πού πέδειξαν λεήμονη συμπεριφορά θά τους πεί λόγια επαινετικά και γλυκά τα οποία θα είναι ευχάριστα στα αυτιά τους: 
«...πείνασα, δίψασα, ξένος μουν, γυμνόςρρωστος, φυλακισμένος καί μέ διακονήσατε μέ γάπη. Γι’ ατό κληρονομήσατε τήν Βασιλεία τοῦ Θεο».  Στούς λλους όμως πού   ζησαν  γωϊστικά, κλεισμένοιρμητικά στούς αυτούς τους καί μειναν   συγκίνητοι στόν πόνο, στην δυστυχία καί στήν δοκιμασία το πλησίον τους θά πεί λόγια καταπελτικά και σκληρά που κανένας δεν θα ήθελε να ακούσει
«Φύγετε πό μπροστά μου καταραμένοι νθρωποι καί πηγαίνετε στό πρ τς κολάσεως˙ πείνασα, δίψασα, ξένος μουν, γυμνός, ρρωστος, φυλακισμένος καί σες δέν μοῦ συμπαρασταθήκατε».
    Εναι δυνατόν νά σκεφθεῖ κανείς καί νά ρωτήσει:  κώδικας μέ τόν ποο θά κριθομε εναι μόνον ἡ αγάπη και η φιλανθρωπία; Σέ τίποτα δέ θά λογισθεί ἡ πίστη πρός τόν ησο; Πρίν παντήσωμε στό ρώτημα, ς φέρουμε πάλι μπροστά μας τήν εκόνα τς κρίσεως, την οποία προσκυνούμε την ημέρα αυτή της Κυριακής της Απόκρεω στις εκκλησιές όλης της οικουμένης, όπου υπάρχει Ορθοδοξία και χτυπά ακόμα η καρδιά του χριστιανού, όπου ζει η πίστη του Χριστού μας. 
*Ποιός εναι τό κεντρικό πρόσωπο;  
  Ὁ Χριστός. 
*Ποιός εναι κενος πού χωρίζει τόν κόσμο σέ δύο στρατόπεδα;      Χριστός. 
* στάση μας πρός ποον μς καθιστᾶ πρόβατα  ρίφια; 
   πρός τόν Χριστό. 
    Ὁ Χριστός, λοιπόν, εναι κενος πού δίδει ατία στήν γάπη μας. Μακρυά καί χωρίς τόν Χριστό σωτηρία δέν πάρχει. Ατός εναι  πύλη, πό τήν ποα ποιος εσέλθει σώζεται καί ερίσκει τήν νομή τς Βασιλείας τν ορανν.
      ν  Χριστός, περιγράφοντας τήν μέλλουσα κρίση, ξρε περισσότερο τά γαθά ργα, τό πραξε διότι θελε νά πατάξει τήν καρπία πολλν χριστιανν καί νά μς διδάξει τι  πίστη μαζί μέ τά  ργα σώζουν τόν πιστό.
     μέλλουσα κρίση καί νταπόδοση εναι συνέπεια καί πόρροια τς δικαιοσύνης το Θεο, τς δικαιοσύνης κείνης  ποία θά τιμωρήσει σφαλς ,τι κακό δέν πέπεσε στήν ντίληψη τν νθρώπων  ,τι δέν κατόρθωσε    δικαιοσύνη τν νθρώπων νά τιμωρήσειλλ’ εναι καί παίτηση τς δικαιοσύνης το Θεο, πού θάνταμείψει τούς νθρώπους κείνους, τούς ποίους χι μόνον δέν κατόρθωσε νά νταμείψει  δικαιοσύνη τν νθρώπων, λλ’ σως καί νά δίκησε.
          
 Εναι πωσδήποτε τελής  πονομή τς νθρώπινης δικαιοσύνης. Κατ’ ρχήν δέν πάρχουν νόμοι νθρώπινοι, τόσοι στε νά προβλέπουν τήν τιμωρία λων τν κακν. Πόσες περιπτώσεις   νηθικότητος μένουν τιμώρητες πό τούς νόμους τν νθρώπων!   Ποιος πατέρας τιμωρήθηκε, γιατί παραμέλησε ήν νατροφή τν παιδιν του και ποια είναι η γυναίκα εκείνη που οδηγήθηκε μπροστά στην δικαιοσύνη επειδή έκανε έκτρωση. Καί ντιθέτως, πόσοι δίκαιοι, πόσοι ργάτες τς ρετς, πόσοι θλητές τς θικς μειναν   φανες ρωες καί, ντί μοιβς, πληρώθηκαν μέ τό νόμισμα τς χαριστίας! 
       λλ’ πάρχουν καί νόμοι πού ρχονται σέ πλήρη ντίθεση μέ τήν θική το Εαγγελίου. Ο πλέον νήθικες πράξεις θεσπίζονται σέ ορισμένα τολάχιστον κράτη ς νόμιμες καί δέν τιμωρονται πομένως. λλ’ πάρχουν καί περιπτώσεις, σως μέτρητες, κατά τίς ποες μεγάλα γκλήματα παραμένουν τιμώρητα, χωρίς καμιά δίκη, γιατί δέν κατέστη δυνατόν νά νακαλυφθον ο δράστες, λλά 
καί περιπτώσεις κατά τίς ποες συνελήφθησαν μέν οἱ   δράστες,  λλ’ θωώθηκαν λλείψει μαρτύρων καί  νοχοποιητικν στοιχείων  καί γιά διαφόρους λόγους. Καί μως, λα ατά περνον παρατήρητα σ’ ατόν τόν κόσμο. Πρέπει, ν τούτοις, νά εμαστε βέβαιοι τι δέν θά περάσουν παρατήρητα στό κριτήριο το Θεο
      Κανείς μας, αγαπητοί αναγνώστες της ιστοσελίδας του Ναού μας και φίλοι, διαδικτυακοί και μη, δεν θα μπορέσει να κρύψει από τον Θεό τα εγκλήματα τους, αλλά όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά, ξεγυμνωμένοι από οτιδήποτε μπορεί να αποκρύβει και να καλύπτει στους ανθρώπους την ψυχή μας, θα φανερωθούμε στον Δημιουργό μας και με τις καλές και κακές πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις μας θα κριθούμε στην δευτέρα παρουσία Του για την αιώνια Βασιλεία Του που έφτιαξε για εμάς.
    Αυτήν την Κυριακή της  11ης Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Απόκρεω, η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό μας πενθυμίζει. Την δευτέρα και αδέκαστη παρουσία του  Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εμείς δεν έχουμε παρά να την ακούσουμε προσεκτικά και όσες καί ν εναι ο δυσκολίες τν προβλημάτων τς ζως μας, ση καί ν εναι  ζάλη τν μεριμνν το βίου μας, εμείς ς φήσουμε επιτέλους κάποτε νά ρθει στήν σκέψη μας  ἡ  πραγματικότης τς κρίσεως καί τς αωνίου ζως που ακολουθεί, στε τίς σκέψεις μας, τίς ποφάσεις μας καί τίς πράξεις μας νά ρυθμίζουμε καθημερινά μέ τήν προοπτική τς αωνιότητος, γιά νά βρεθομε στή μερίδα,  ποία θά κούσει τήν φωνή το Κυρίου:

 «Δετε ο ελογημένοι το Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν τοιμασμένην μν Βασιλείαν πό καταβολς κόσμου».

*παρακάτω με ένα κλικ στο "Διαβάστε περισσότερα..." θα δείτε το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Απόκρεω στο πρωτότυπο κείμενο, αλλά και σε νεοελληνική απόδοση...

                              Το Ευαγγέλιο 
        της Κυριακής της Απόκρεω

 Κατά Ματθαίον (κε΄ 31 - 46)

"Κυριακή 11-2-2018"

Πρωτότυπο κείμενο:

Αποτέλεσμα εικόνας για Ματθ. κε΄31 - 46
Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.

Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.
Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε;
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.
Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;
Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
***********
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
Αποτέλεσμα εικόνας για Ματθ. κε΄31 - 46Εἶπε ὁ Κύριος: «Ὅταν θα ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μὲ ὅλην του τὴν δόξαν καὶ ὅλοι οἱ ἄγγελοι μαζί του, τότε θὰ καθήσῃ εἰς τὸν θρόνον τῆς δόξης του καὶ θὰ μαζευθοῦν ἐνώπιόν του ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ χωρίσῃ τοὺς μὲν ἀπὸ τοὺς δέ, ὅπως ὁ βοσκὸς χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ κατσίκια, καὶ θα τοποθετήσῃ τὰ μὲν πρόβατα πρὸς τὰ δεξιά του, τὰ δὲ κατσίκια πρὸς τὰ ἀριστερά του.
Τότε θὰ πῇ ὁ βασιλεὺς εἰς ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς τὰ δεξιά, «Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου, κληρονομῆστε τὴν βασιλείαν, ἡ ὁποία εἶναι ἐτοιμασμένη  γιὰ σᾶς ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου. Διότι ἐπείνασα καὶ μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ μ’ ἐποτίσατε, ξἐνος ἤμουνα καὶ μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ μ’ ἐνδύσατε, ἀρρώστησα καὶ μ’ ἐπισκεφθήκατε, εἰς τὴν φυλακὴν ἤμουνα καὶ ἤλθατε σ’ ἐμέ».
Τότε θὰ τοῦ ἀποκριθοῦν οἱ δίκαιοι καὶ θὰ ποῦν, «Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε νὰ πεινᾷς καὶ σ’ ἐθρέψαμε ἢ νὰ διψᾷς καὶ σ’ ἐποτίσαμε; Πότε δὲ σὲ εἴδαμε ξένον καὶ σ’ ἐπήραμε εἰς τὸ σπίτι ἢ γυμνὸν καὶ σ’ ἐνδύσαμε; Πότε σὲ εἴδαμε ἄρρωστον ἢ φυλακισμένον καὶ ἤλθαμε σ’ἐσέ;».
Ὁ βασιλεὺς θὰ ἀπαντήσῃ καὶ θὰ τοὺς πῇ, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅ,τι ἐκάνατε εἰς ἕνα ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδεφλοὺς μου, σ’ ἐμὲ τὸ ἐκάνατε».
Τότε θὰ πῇ σ’ ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς τὰ ἀριστερά, «Φύγετε ἀπ’ ἐμέ, καταραμένοι, στὴν αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἐτοιμασθῆ διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους του, διότι ἐπείνασα καὶ δὲν μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ δὲν μ’ ἐποτίσατε, ξένος ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐνδύσατε, ἀσθενὴς ἤμουνα καὶ φυλακισμένος καὶ δὲν μ’ ἐπισκεφθήκατε».
Τότε θὰ ἀποκριθοῦν καὶ αὐτοὶ καὶ θὰ ποῦν, «Κύριε,  πότε σὲ εἴδαμε νὰ πεινᾷς ἢ νὰ διψὰς καὶ νὰ εἶσαι ξένος ἢ γυμνὸς ἢ ἀσθενὴς ἢ φυλακισμένος καὶ δὲν σὲ ὑπηρετήσαμε;»
Τότε θὰ ἀποκριθῇ εἰς αὐτοὺς καὶ θὰ πῇ, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅ,τι δὲν ἐκάνατε εἰς ἕνα ἀπὸ τοὺς ἀσήμαντους τούτους, οὔτε εἰς ἐμὲ ἐκάνατε».
Καὶ αὐτοὶ θὰ μεταβοῦν εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».
Αποτέλεσμα εικόνας για Ματθ. κε΄31 - 46
TAG