2. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΣΑΡΑΝΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ & ΤΩΝ ΛΕΧΩΝΩΝ & Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.

Η Υπαπαντή του Κυρίου μας, ο Σαραντισμός 
των βρεφών & ο καθαρισμός των λεχώνων.
    «Κόλπους Πατρός τυπούσι του σου, Χριστέ μου, 
του Συμεών αι χείρες, αι φέρουσί σε.»
    (Τους κόλπους του ουρανίου Πατέρα συμβολίζουν, Χριστέ μου, 
τα χέρια του Συμεών που Σε κράτησαν στην αγκαλιά του.)
  Μόλις πέρασαν σαράντα ημέρες από την γέννηση του Θεανθρώπου, προσεφέρθη ο Κύριος στο ιερό υπό Μητρός Παρθένου, και υπεδέχθη Αυτόν ο πρεσβύτης Συμεών. Κατά τη διάταξη του Μωσαϊκού νόμου «παν άρσεν πρωτότοκον έσται αφιερωμένον τω Θεώ, και την εις τούτον  νενομισμένην θυσίαν προσενέγκη, ζεύγος τρυγόνων, ή δύο νεοσσούς περιστερών». Δηλαδή, κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί ήταν αφιερωμένο στο Θεό, και προς τούτο γινόταν μία συγκεκριμένη τελετή στο ναό, περιλαμβάνουσα και προσφορά δύο τρυγονιών ή περιστεριών.
 Λαβών δε ο πρεσβύτης Συμεών τον Κύριο της δόξης στα χέρια του είπε το:         «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ό ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών Φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». 
Τώρα, δηλαδή, Κύριε, ας πεθάνω, αφού είδα το Σωτήρα του κόσμου. Διότι αυτό περίμενε χρόνια ο δίκαιος Συμεών˙ να δει με τους οφθαλμούς του τον Κύριο και Θεό του. Και πλέον ευτυχισμένος μπορούσε να υπάγει εις τας αγκάλας του Θεού. Και απευθυνόμενος κατόπιν ειδικά προς την Μαριάμ προφήτευε τον πόνο της καθώς θα βλέπει τον Υιό της στον Σταυρό του Μαρτυρίου του:  «Καί σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία».  
 Έπειτα από αυτή τη γενική αναφορά, γίνεται κατανοητό ότι ο σαραντισμός έχει τις ρίζες του στην εποχή του Μωυσή (καθώς αυτό το στοιχείο το αντλούμε μέσα από τον Μωσαϊκό νόμο). Λέγοντας «σαραντισμό», εννοούμε ότι η μητέρα προσφέρει το νεογέννητο στο ναό και αυτό προς δόξαν του τριαδικού Θεού.
 Η γυναίκα, έπειτα από την κύηση χρειάζεται ένα διάστημα ώστε να επανέλθει και πάλι στην προ του τοκετού κατάσταση. Αυτό το διάστημα ίσως είναι στην σημερινή εποχή λιγότερο από τις σαράντα  ημέρες, αλλά από την στιγμή που το ίδιο έκανε και ο Χριστός μας, έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θέσπισαν αυτό τον ίδιο συμβολικό αριθμό να εισαγάγουν στο τελετουργικό τυπικό της, ως μίμηση και επανάληψη των γεγονότων της ζωής Του, μέσα στην δική μας. 
Η γυναίκα λοιπόν, κατά το πρότυπο της  Παναγίας, έπειτα από σαράντα ημέρες πηγαίνει το βρέφος στο ναό για δυο λόγους. Πρώτον, για να εισάγει το βρέφος στο ναό, ώστε αυτό να μπορεί στη συνέχεια να βαπτισθεί και να συμμετάσχει στην εν Χριστώ λατρευτική ζωή, και δεύτερον για να καθαρισθεί και αυτή (καθώς οι ευχές του σαραντισμού αναφέρονται και στον καθαρισμό της γυναικός).
Παρατηρούμε ότι, όταν η γυναίκα έρχεται στο ναό για να λάβει υπό του ιερέως την ευχή του σαραντισμού, ο ιερεύς δεν την αφήνει να μπει στον κυρίως ναό, διότι θεωρείται ακόμα "ακάθαρτη". Ακάθαρτη όμως και όχι αμαρτωλή, όπως το συγχέουν πολλοί άνθρωποι στις ημέρες μας. Η γυναίκα δεν διέπραξε καμία αμαρτία, αντιθέτως έφερε στον κόσμο έναν άνθρωπο. Ακαθαρσία θεωρείται ό,τι αποβάλλεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, δια τούτο και πρέπει να παραμένει η γυναίκα έπειτα από την κύηση στον οίκο της για σαράντα ημέρες, ώσπου να καθαριστεί  πλήρως και να μπορεί να συμμετάσχει και πάλι στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας.  Γι΄αυτό το λόγο και διαβάζει ο ιερεύς την ευχή στον πρόναο του ναού και έπειτα καθώς λαμβάνει στα χέρια του το βρέφος και το εισάγει στον κυρίως ναό, τότε και η γυναίκα, αφού έχει καθαρισθεί από τις ευχές, ασπάζεται μετ’ ευλαβείας τις εικόνες. Όλα αυτά γίνονται προς μίμηση του σαραντισμού του Κυρίου.
Ας δούμε όμως τώρα λίγο αναλυτικότερα την ακολουθία του σαραντισμού:
Σήμερα, ως γνωστόν, η ακολουθία του σαραντισμού αποτελείται από τέσσερις ευχές. Θέμα και των τεσσάρων ευχών είναι η προσαγωγή του βρέφους στο ναό κατά το πρότυπο του Κυρίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου). Οι ευχές αποτελούν ευλογίες του βρέφους και δεήσεις υπέρ αυτού, που κατά «μίμησιν» του Κυρίου προσάγεται στο ναό και αφιερούται στο Θεό. Αυτός είναι και ο εμφανής σκοπός της ακολουθίας. Το παιδί εισέρχεται στην εκκλησία και αυτό σαραντίζει και όχι η μητέρα του. Η μητέρα συνοδεύει το βρέφος και ευλογείται μαζί με αυτό. Αναφέροντας ότι, η ευλογία περιλαμβάνει και τους δυο γονείς μαζί, και όχι μόνο την μητέρα, όπως συνήθως γίνεται.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί το γεγονός, ότι το βρέφος είναι χωρίς αμφιβολία αβάπτιστο, διότι προϋποθέτουν και οι δυο ευχές ότι η είσοδός του στο ναό γίνεται για πρώτη φορά, καθώς ζητούν να αξιωθεί «εν καιρώ ευθέτω» του Αγίου Βαπτίσματος. Εξ άλλου οι ευχές της πρώτης ημέρας, της ογδόης, (και όχι του "μισού σαραντισμού" που εν αγνοία του ο λαός ζητά επίμονα από τους ιερείς, η οποία και δεν υφίσταται στα λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας) και της τεσσαρακοστής παρουσιάζουν προοδευτικό χαρακτήρα και εντάσσονται ουσιαστικά στις προβαπτισματικές πράξεις. Η κλιμάκωσις είναι φανερή. Την πρώτη ημέρα ευλογείται το βρέφος και χαιρετίζεται η έλευσή του στο κόσμο. Την όγδοη λαμβάνει το όνομα και χαρακτηρίζεται πια «δούλος Χριστού» και «χριστιανός». Την τεσσαρακοστή ημέρα εισέρχεται στο ναό του Θεού και «προσφέρεται» σε Αυτόν. Έπονται δε, η Κατήχησις, το Βάπτισμα, το Χρίσμα και η Θεία Κοινωνία.
 Επίσης, κατά την παράδοση αλλά και κατά τις τυπικές διατάξεις της ακολουθίας, έπειτα από την ανάγνωση των ευχών, ο ιερεύς κρατώντας στα χέρια του το άρσεν βρέφος, το εισάγει στο ιερό βήμα, ενώ με το θήλυ βρέφος τελεί την Απόλυση της Ακολουθίας στον σολέα του ναού. (σύμφωνα βέβαια με τον καθηγητή κ. Ι. Φουντούλη, εισάγει ο ιερεύς το βρέφος στο Ιερό Βήμα αδιακρίτως φύλλου και εξηγεί: "ούτε οι ευχές, ούτε οι τυπικές διατάξεις της ακολουθίας κάνουν διαχωρισμό μεταξύ φύλου, αλλά εισάγονται στο ιερό βήμα και προσκομίζονται στο Θεό, καθώς ο ιερεύς τα ανυψώνει με τα χέρια του στον ουρανό, ως «δώρον» και «ανάθημα». Πού αλλού θα προσφερθεί το δώρο στο Θεό, παρά στο θυσιαστήριό του; Αυτό ακριβώς ερμηνεύει και την είσοδο όλων των βρεφών αδιακρίτου φύλου στο Άγιο βήμα. Δεν έχει καμία σχέση με την ιεροσύνη που επιφυλάσσεται στους άνδρες. Πρόκειται περί πράξεως προσφοράς του νέου ανθρώπου στο Θεό και για τον χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άρρενος και θηλαίου").
Συνελόντι ειπείν,  ο σαραντισμός είναι μια πανάρχαια λειτουργική πράξη της εκκλησίας μας, η οποία έχει τις ρίζες της στον Μωσαϊκό νόμο, καθώς αυτός γίνεται σήμερα ως προτύπωση της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και οι γυναίκες συμβολίζουν την Παναγία, η οποία έφερε στις αγκάλες της τον Υιόν της και τον πρόσφερε στον ναό ως θυσίαν «ευπρόσδεκτη».  
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία θεωρεί και εορτάζει αυτήν την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου, στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου, η οποία πρόσφερε τον Υιό της στην Εκκλησία, όλες τις μητέρες ανά τον κόσμο,  οι οποίες προσφέρουν τα παιδιά τους για "σαραντισμό" στους ναούς, κατά το δικό της πρότυπο και σύμφωνα με την παράδοση μας. 
Έτσι λοιπόν η Αγία του Χριστού Εκκλησία μας, πανηγυρίζοντας αυτήν την ημέρα και εορτάζοντας την Δεσποτική αλλά και Θεομητορική εορτή της Υπαπαντής, εορτάζει μαζί τιμά και υμνεί για την προσφορά τους, τις μητέρες όλου του κόσμου, χαρακτηρίζοντας αυτήν την σημαντική ημέρα του εκκλησιαστικού ημερολογίου, στο πρόσωπο της Θεομήτορος Παναγίας, ως την παγκόσμια "Ημέρα της Μητέρας" ή την "Γιορτή της Μητέρας", σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. 
*και όχι την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, όπως έχει επικρατήσει στην  παγκοσμιοποιημένη και αδηφάγα κοινωνία μας, αφού η Εκκλησία μας δεν φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώνει τακτικά το ποίμνιο της για την σημειολογία της εορτής της Υπαπαντής και για την ένταξη της μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση της, να την συνδυάσει δηλαδή και να την κατοχυρώσει στην συνείδηση όλων των ανθρώπων με την πραγματική παγκόσμια "Ημέρα της Μητέρας", την 2α Φεβρουαρίου, κάτι βέβαια που έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουν να κάνουν κάποια επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα ανά τον κόσμο,  επενδύοντας τα κεφάλαια τους και προσδοκώντας κέρδη από στο γλυκύτατο πρόσωπο της κάθε μητέρας.
Η ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ "ΙΘΑΚΗΣ" ΜΑΣ...** Η Ενορία μας, και σε αυτό πρωτοπόρα, θα εορτάσει το Σάββατο που μας έρχεται, αύριο δηλαδή, την 3η Φεβρουαρίου 2018, μεγαλόπρεπα την ημέρα αυτή για την Μητέρα, μαζί με την τριπλή γιορτή των κατηχητικών της, την εορτή των Προστατών της, τους Τρεις Ιεράρχες, αλλά και την κοπή της Βασιλόπιτας της Ενοριακής Νεανικής Εστίας της.
        Όπως την εόρτασε και σήμερα η Ενορία μας την ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου μας από την μητέρα Του, την Παναγία Θεοτόκο και τον μνήστορα Ιωσήφ,  στον Ναό του Σολομόντος και στα χέρια του πρεσβύτη Συμεών, με Θεία Λειτουργία, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, που στο πρόσωπο της Παναγίας Μάνας όλου του κόσμου, τίμησε μαζί της και όλες τις μανάδες μας.
           Την Κυριακή δε, 4η Φεβρουαρίου 2018, 
Κυριακή μετά την Υπαπαντή που μας έρχεται, που είναι και η ημέρα όπου η Εκκλησία μας  με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθιέρωσε να εορτάζει κάθε χρόνο στο Τυπικό της και να προσθέσει τον Αγιολόγιο της, το Συναξάρι της, μια ακόμα εορτή, όπου μαζί θα εορτάζουν οι τρεις αυτές μεγάλες μητέρες, λίγες ημέρες μετά την εορτή των υιών τους και αμέσως μετά την Υπαπαντή. 
   Συνδέοντας έτσι με την Αναστάσιμη Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, το γλυκό πρόσωπο της Παναγίας Μάνας Θεοτόκου, που προσφέρει στον Ναό τον Υιό της τον μονογενή, τον Θεάνθρωπο Χριστό, με αυτό  το πρόσωπο της Εμμέλειας, μητέρας του Μεγάλου Βασιλείου, την Νόννα, την μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου και την Ανθούσα την μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που πρόσφεραν στον Θεό και σε όλη την ανθρωπότητα τελικά Τρεις Φωστήρες της Ορθοδοξίας, οι οποίοι με τον λόγο, 
τα συγγράμματα και την αρχιεροσύνη τους οδήγησαν την χριστιανοσύνη στα μεγέθη της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ίσως και στο σημερινό μεγαλείο της, όπου η Εκκλησία μας, που και πάλι μοιάζει να διώκεται όπως τότε, η ιστορία της, οι μεγάλοι Άγιοι της και οι θυσίες των Οσίων και των μαρτύρων της, ανδρών και γυναικών, να είναι το αδιαπέραστο και αδιάρρηκτο  τοίχος από όπου δεν θα αφήσει ο Θεός να περάσουν οι επίδοξοι εχθροί της, τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί.
      Έτσι θα κλείσουμε στην Ενορία μας λοιπόν, τις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις για την Ημέρα και Γιορτή της Μητέρας, τις οποίες βέβαια εμείς ουσιαστικά τις εορτάζουμε όλο τον χρόνο με την ανεξάντλητη αγάπη μας σε αυτές και με το καθημερινό ευχαριστώ μας στο γλυκό πρόσωπο τους.
 Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου που σήμερα εορτάζουν!!! 
TAG