Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη΄18-27)


 "ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου"
     Ἀγαθή εἶναι ἡ προαίρεση τοῦ νέου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀδελφοί μου. Μᾶς προδιαθέτει κατ’ ἀρχήν εὐνοϊκά ἀπέναντί του. Καί ὁ Χριστός μας τόν ἐπαινεῖ, βλέποντας τήν ἀρετή του. Μά καί σάν Θεός ἐντοπίζει τό σημεῖον τῆς ἀδυναμίας του. Προσπαθεῖ νά τόν φέρῃ στήν τελειότητα. Εἶναι νέος. Καί ὁ νέος εἶναι τό κέντρον τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ ἐλπίδα. Εἶναι τό μέλλον.
     Δράττομαι  της ευκαιρίας και για ακόμα μια φορά αυτά που θα γράψω στην ταπεινή μας ιστοσελίδα,του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης,τους νέους να έχουν ως επίκεντρο,τους οποίους και θεωρώ πως είναι κάτι περισσότερο ἀπό τήν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος και σε αυτούς πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος των προσπαθειών μας για την άμυνα και την θωράκιση τους, στον δικό τους καθημερινό αγώνα.
    Δέν εἶναι όμως μόνον αὐτό. Τα παιδιά μας εἶναι και ἡ δύναμη τοῦ παρόντος, εκτός από την ελπίδα του μέλλοντος που σας προανέφερα και γι’ αὐτό πάνω σ’αὐτούς ἔχουν στραμμένα τά βλέμματά τους ὅλες οἱ φωτεινές δυνάμεις τοῦ καλοῦ, μα καί οἱ σκοτεινές δυνάμεις τοῦ κακοῦ. «Θεοί καί Δαίμονες», ὅπως θά ἔλεγαν χαρακτηριστικά οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Καί προσπαθοῦν καί ἀγωνίζονται ν’ ἀποσπάσουν τά νιάτα οἱ μέν ἀπό τούς δέ.
    Κι εἶναι ἀλήθεια πώς μιά μερίδα νέων μένει πάντα σταθερά καί σίγουρα κοντά στόν Χριστό. Μά εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια πῶς τό μεγαλύτερο μέρος τῆς νεολαίας εὑρίσκεται μακριά ἀπό τήν πηγήν τῆς ζωῆς καί τῆς ἀλήθειας. Μακριά ἀπό τόν Σωτῆρα, μακριά ἀπό τόν Πατέρα. Ριγμένοι μέσα στό μαῦρο βασίλειο τοῦ Σατανᾶ ἤ καί μόλις γαντζωμένοι στά γαμψά νύχια του.      
   Καί ἔχει ἐπιστρατεύσει γι’αὐτό τό σκοπό, ὁ Ἄρχων τοῦ σκότους, τίς καλύτερες του και τίς πιό ἐπίλεκτες δυνάμεις του. Τήν ὀθόνη τοῦ κινηματογράφου καί τῆς τηλεοράσεως, τό θέαμα στούς δρόμους, στήν κοινωνία καί στόν Τύπο,στους ηλεκτονικούς υπολογιστές και το internet,την μάστιγα των ναρκωτικών και τόσες ακόμα "Σειρήνες"για τους νεολαία μας.
  Ακόμη έχει επιστρατεύσει τό ἄθλιο ἤ τοὐλάχιστον τό ἀσυνεπές παράδειγμα τῶν μεγάλων,των γονέων,των δασκάλων,των πολιτικών,όλων ημών δηλαδή, που δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας από νωρίς τον Χριστό ως πρότυπο,που δεν οδηγούμε τα νεανικά τους βήματα στην εκκλησιά μας ή στο κατηχητικό σχολείο,αλλά αντίθετα καμιά φορά τα αποτρέπουμε.
    Τα παιδιά σας αγαπητοί μου γονείς στο κατηχητικό,δεν θα γίνουν ούτε παπάδες,ούτε καλόγεροι,ούτε καλογριές.Θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι,θα κοινωνικοποιηθούν σωστά και παίρνοντας παράλληλα από τα σχολειά τους τις γνώσεις που χρειάζονται, υγιώς πια αργότερα στην δύσκολη φάση της εφηβείας τους, θα βγούν σε μιά κοινωνία που θα θελήσει να τα κατασπαράξει.Εμείς πρέπει να τους δώσουμε τα όπλα για να αμυνθούν.
   Αὐτά ἀπό τό ἕνα μέρος. Καί ἀπό τό ἄλλο έχουμε τήν ἰδεολογική σύγχυση, τήν οργανωμένη ἄρνηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τόν ἀναρχισμό καί τόν πνευματικό ὑλισμό,πού ἀποτελοῦν ὅλα μαζί ἕνα ψυχοκτόνο περιβάλλον γιά τούς νέους μας,ένα περιβάλλον που εμείς τους το προσφέρουμε ως τον ιδανικό τρόπο ζωής,που μάλιστα τον στολίζουμε και με λέξεις όπως μοντέρνος,επιστημονικός και τόσα άλλα επίθετα που ενώ πασάρονται στην κοινωνία μας ως"ζητούμενο"παρά ταύτα πολύ πρόσφατα αποδεδειγμένα την κατέστρεψαν και την απαξίωσαν ολότελα και μαζί με αυτήν, θεσμούς,φορείς και ιδεώδη που τα χρειάζεται ο Έλληνας και ιδιαίτερα ο νέος Έλληνας για να μπορεί να αναπνέει και να ονειρεύεται. 
  λα αὐτά, ἀδελφοί μου, πού ανέφερα παραπάνω, δέν εἶχαν σκοπό νά σκορπίσουν τήν ἀπαισιοδοξία καί τήν ἀπελπισία, γιά τό μέλλον τῶν νέων μας. Ἁπλῶς καί μόνον ἔγινε μιά πραγματική, ἔστω καί πικρή διαπίστωση. Καί αὐτό, γιά νά τεθῇ ἡ βάση στήν περαιτέρω πορεία τῶν πιστῶν. Δέν ἀρνούμεθα, ὅτι σέ καμμιά ἐποχή δέν ἔλειψαν οἱ ἐκτροχιασμοί καί οἱ ὑπερβολές. Ἀλλά ἐκεῖνο πού διαπιστώνει κανείς εἶναι, ὅτι σήμερα πῆραν πολύ ἀνησυχητικές ἤ καί καταστρεπτικές διαστάσεις. 
   Τί θά γίνῃ λοιπόν μέ τήν πλειονότητα τῶν σημερινῶν νέων;Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε  για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας; Μιά εἶναι ἡ λύση, ἕνας ὁ τρόπος, ἕνα τό φάρμακο. Ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. «Μόνο κοντά Του, γράφει κάποιος, μπορεῖ νά γαληνέψῃ ἡ θάλασσα, νά κοπάσουν τά κύματα τῶν πειρασμῶν καί νά βροῦν οἱ νέοι αὐτό πού ἡ ψυχή τους ἀναζητᾶ. Κάποιος βαθύτερος πόθος τῆς ψυχῆς τούς βασανίζει καί ἀναζητοῦν στά λασπονέρια τήν ἱκανοποίησή του».
   Στην διαπίστωση όμως αυτή,πως ο Χριστός δηλαδή είναι το αντίδοτο της κατήφειας των νέων μας,η Εκκλησία μας πρέπει να γίνει πιο θελκτική για αυτούς,να "παρασυρθεί"χωρίς να "αλλοιωθεί"όμως από την επιστημονική εξέλιξη και να την  χρησιμοποιήσει προς όφελος των παιδιών της,να σκύψει στα νέα προβλήματα τους και όχι με παρωχημένα στερεότυπα απλά να τα "μαλώνει" κάνοντας ουσιαστικά περισσότερο κακό αντί καλό.   

  Εἴμεθα ὅλοι ὑποχρεωμένοι νά προστατεύσουμε τούς νέους μας. Ὄχι μέ λόγια καί μέ κηρύγματα μόνον. Οὔτε καί μέ ἐκδηλώσεις πανηγυρικές. Ὅλα αὐτά εἶναι καλά καί εὐλογημένα. Ἀλλά δέν ἀρκοῦν. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο, ουσιαστικότερο καί αποτελεσματικότερο.Ὄχι ἐπιφανειακό καί ἐπιδερμικό. Χρειάζεται ἡ ἔμπρακτη συμπαράσταση ἀπό ὅλους τούς θρησκευτικούς,πολιτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς, ἔστω καί ἄν πολλοί ἀπό τούς νέους μας τούς ἀρνοῦνται.Εγώ προσωπικά τους δίνω χίλια δίκαια. 
  Για τους νέους μας λοιπόν η Ἐκκλησία πρέπει νά αναπτύξει μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική δραστηριότητα, ἡ Πολιτεία υποχρεούται νά δείξει περισσότερη προσοχή,ευαισθησία καί περίσκεψη ενώ ἡ κοινωνία, εμείς δηλαδή, νά δώσει στούς νέους ἕνα πολύτιμο καί ἀνεκτίμητο δῶρο, πού το περιμένουν εναγωνίως....πιστέψτε με!!!
 Το "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ" μας.

      Στην όμορφη μα ταπεινή,υπόγεια προς το παρόν εκκλησιά μας,την προσπάθεια μας για την απασχόληση,επιμόρφωση αλλά και διασκέδαση των παιδιών και των νέων της Ενορίας μας την έχει αναλάβει η Νεανική Εστία μας,το κατηχητικό σχολείο μας όπως πιο συχνά το ονομάζουν τα παιδιά μας,μια όμορφη και αγαπημένη παρέα από εκατό και πλέον παιδιά,αγόρια και κορίτσια,έχοντας τους πιο άξιους και καταρτισμένους κατηχητές και βοηθούς και αρχηγό της παρέας αυτής τον π.Χρυσόστομο που αγαπά όλα τα παιδιά,"τα παιδιά του"όπως συχνά τα αναφέρει  και φροντίζει να μην τους λείπει τίποτα.
   Η αγκαλιά της παρέας μας αυτής, χωρά και άλλους...ίσως όλους,γιαυτό κάθε Σάββατο,από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 για τα κορίτσια και από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 για τα αγόρια,ελάτε και εσείς να πάρετε μέρος στον "πόλεμο" που κηρύξαμε στο κακό,ελάτε και εσείς να γίνεται ο ειρηνικός "στρατός" του Χριστού,η παρέα της αισιοδοξίας και της ευτυχίας, τα κατηχητόπουλα των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στους Ανθόκηπους της Ευκαρπίας στην Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Σας περιμένουμε!!!Την τελευταία μέρα των κατηχητικών πριν από τις διακοπές
 του καλοκαιριού,όλοι μαζί τραγουδούμε
τον ύμνο των κατηχητικών μας. 
Τα κορίτσια μας,υπό την καθοδήγηση της κατηχήτριας τους,
κας Κυριακής,ψάλλουν στην Θ.Λειτουργία,που τέλεσε ο π.Χρυσόστομος
 ειδικά για τα παιδιά του κατηχητικού,τους ύμνους της. 
Ο π.Χρυσόστομος τελεί την Θ.Λειτουργία στο σολέα του ναού,
περιστοιχισμένος από τους ιερόπαιδες της Ενορίας μας.
Στο περιβαλλοντικό πάρκο της Ευκαρπίας. 
Ο π.Χρυσόστομος πάντα έχει ένα κέρασμα για εμάς.
Σε μια από τις εξορμήσεις μας το καλοκαίρι.
Τα παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας μας,όπου μετά από τον
 αγώνα,τους είχε ένα  κέρασμα  ο π.Χρυσόστομος.
Η ποδοσφαιρική ομάδα μας πανηγυρίζει για την νίκη της. 
Σε μια γιορτή μας που έγινε μέσα στον ναό,
μάλλον για την 25η Μαρτίου.
...και άλλη εκδρομή.
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΑΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου