Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ.

Ο Ιερός Ναός μας όπως είναι σήμερα.
(έχει τελειώσει  εξωτερικά και συνεχίζονται οι εργασίες εσωτερικά...)
Απολυτίκια
             Ιερού Ναού Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης
Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας

Η Εφέστιος Εικόνα του
Ιερού Ναού μας.
( Πανήγυρις 8η & 9η Σεπτεμβρίου)
Απολυτίκιον 
Αγίων Θεοπατόρων
Ήχος πλ. α΄ Τον συνάναρχον Λόγον
Η δυάς η αγία και θεοτίμητος, Ιωακείμ και η Άννα ως του Θεού αγχιστείς, ανυμνείσθωσαν φιδρώς, ασμάτων κάλλεσιν. Ούτοι γαρ έτεκον ημίν, την τεκούσαν υπέρ νούν τον άσαρκον βροτωθέντα, εις σωτηρίαν του κόσμου, μεθ’ ής πρεσβέουσι σωθήναι ημάς.
                                                
Η προσευχή των Αγίων μας
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.

Έτερον Απολυτίκιον  
Αγίων Θεοπατόρων
(Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας)
Ήχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε
(πρωτοπρεσβύτερου Χρυσοστόμου Κοτσίδη)
Ανθόκηποι Εύκαρποι, Θεοπατόρων Δυάς, την χάριν την ένθεον, ως του Χριστού αγχιστείς, τιμώσιν διδέτωσαν, Ιωακείμ και Άννα, ενορίας προστάται, προσκυνητών το κλέος, αρωγοί αταικνούντων, Θεώ πρεσβίαν ποιήτε, σώζεσθαι άπαντες.

                                               
Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ιωακείμ & Άννης.
(σε προσκύνηση Κυριακές στην Θ. Λειτουργία
και Τρίτες στις Παρακλήσεις μας)

Έτερον Απολυτίκιον  
Αγίων Θεοπατόρων
Ήχος β΄
Των δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε την μνήμην εορτάζοντες, δι’ αυτών σε δυσωπούμεν, Σώσον τας ψυχάς ημών.                                           

Η Κοίμησις της Αγίας Άννης.
(25η Ιουλίου)
πολυτίκιον 
Κοιμήσεως γίας ννης 
χος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε
Ζωήν τήν κυήσαναν κυοφόρησας, γνήν Θεομήτορα, θεοφρον, ννα, δί’ πρός λξιν οράνιον, νθα εφραινομένων, κατοικία ν δόξη, χαίρουσα νν μετέστης, τος τιμσι σέ πάθω, πταισμάτων ατουμένη λασμόν, ειμακάριστε.   


                                                          
Απολυτίκιον 
Συλλήψεως Αγίας Άννης
 χος δ΄ 
Η Σύλληψις της Θεοτόκου
εκ των Αγίων Θεοπατόρων.
(9η Δεκεμβρίου)
Το παρεκκλήσιο των Αγίων μας
όπου διαβάζετε η ευχή της Αγίας Άννας
(κάθε Τρίτη απόγευμα)
Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται, του Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων Θεός, παρ’ ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνείται θεόπαιδα, εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι’ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή· Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.

 

Ο Άγιος Χριστόφορος
προστάτης των οδηγών.
(9η Μαΐου)
πολυτίκιον 
Αγίου Χριστοφόρου 
χος δ'. Ταχ προκατάλαβε
Στολας τας ξ αματος, ραϊζόμενος, Κυρί παρίστασαι, τ Βασιλε ορανν,  Χριστοφόρε οίδιμε· θεν σν σωμάτων, κα φρικτ μελδίδι τας κεσίαις τας σας, σζε τος δούλους σου.

                                        

Το παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου
στην είσοδο της πλατείας των Θεοπατόρων.
Έτερον πολυτίκιον 
Αγίου Χριστοφόρου
Παρεκκλήσιον Αγίου Χριστοφόρου 
Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας 
χος δ'. Ο υψωθείς
 (πρωτοπρεσβύτερου Χρυσοστόμου Κοτσίδη)
Μεγαλομάρτυς του Θεού Χριστοφόρε, συ οδηγός τοις εν οδοίς και προστάτης,εν τοις κινδύνοις πάρεσο αεί βοηθός, φρούρησον τη καραταιότητι τας ψυχάς των τιμώντων σε, χάριν την αέναον ανθοκήπων των θείων, άνωθεν δος ειρήνην του Χριστού, συν Ασωμάτοις, και Μάρτυσιν πρώταθλε.

                                                   

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος παχωμιος
Ο τοπικός μας Άγιος
Παχώμιος ο Ευκαρπιώτης.
(7η Μαΐου)
πολυτίκιον 
Οσίου Παχωμίου 
του Αγιορείτου ή Ευκαρπιώτου
χος δ΄. ψωθείς ν τ σταυρ
      σκητικς προγυμνασθείς ν τ θ, τάς νοητάς τν δυσμενν παρατάξεις, τ πανοπλί λεσας παμμάκαρ το Σταυρο. Ετα δέ πρός θλησιν νδρικς πεδύσω καί τελέσας ριστα μαρτυρίου τόν δρόμον, πό Χριστο στέφθης θλητά, σιομάρτυς Παχώμιε νδοξε.


Το παρεκκλήσι του Αγίου Παχωμίου
στο πάρκο των Μικρασιατών,
στους Ανθόκηπους Ν..Ευκαρπίας.
Έτερον Απολυτίκιον 
Οσίου Παχωμίου του Αγιορείτου ή Ευκαρπιώτου   
Παρεκκλήσιον Αγίου Παχωμίου του Ευαρπιώτου  
Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας 
Ήχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε
                            (πρωτοπρεσβύτερου Χρυσοστόμου Κοτσίδη)
     Πατρώων υπέρμαχον, και Ευκαρπίας βλαστόν, Παχώμιε ένδοξε, εύρομεν βίου στενοίς οι πόθω τιμώντες σε. Οσιομάρτυς έστης, αθλητής γενναιόφρων, στέφος διπλούν εδέξω, δωρεάς τε θαυμάτων, σωθήναι ημάς πρεσβεύων, Πάτερ προς Κύριον. 
Έτσι θα είναι το "πατρικό σπίτι" της Παναγίας Κόρης
 των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης,
στους Ανθόκηπους της Νέας Ευκαρπίας...
...όταν. πρώτα ο Θεός. τελειώσει η κατασκευή του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου