Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Λιτανεία των ιερών εικόνων.
    Κατά την τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας,την Κυριακή Α΄των Νηστειών, γίνεται η Λιτάνευσις των ιερών εικόνων των εκκλησιών γύρω από τους ναούς και η ομολογία της πίστης μας στον Θεό, στον  Υιό Του τον Χριστό, σε όλους τους προφήτες, στην Παναγία μας και στην πλειάδα των οσίων, αγίων και μαρτύρων της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Του.
Και οι ιερείς εκφωνούν κατά την διάρκεια της Λιτανείας:
"Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες". 
Και συνεχίζουν οι ιερείς μας:
"Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἀγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν· Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Αἰωνία ἡ μνήμη".
Λίγα λόγια για την εικονομαχία και την Αναστήλωση των εικόνων.
    Υπήρξε μια σκοτεινή περίοδος της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπου κάποιοι χριστιανοί, επηρεασμένοι από την ειδωλολατρική παράδοση και πρακτική, νόμιζαν πως οι εικόνες είναι σαν τα είδωλα. Έτσι, μερικοί από αυτούς τις λάτρευαν με έναν τρόπο παγανιστικό, ειδωλολατρικό, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αντικαθιστούν την Θεία Κοινωνία με ξύσματα από τα υλικά των εικόνων που τα διέλυαν στο νερό. Κάποιοι άλλοι δε χριστιανοί, βλέποντας αυτές τις ακρότητες, τις απέρριπταν εντελώς.
    Έτσι άρχισε η περίεργη περίοδος των εικομαχιών, που προσπάθησε να την σταματήσει το 787 μ.Χ, η  Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας, που συγκλήθηκε από την ευσεβέστατη Αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία, με την συμμετοχή 350 περίπου Επισκόπων, με προεδρεύοντα τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιο, και πλήθους μοναχών. Η Εικονομαχία καταδικάστηκε ως αίρεση και αποφασίστηκε η αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Η τιμή και προσκύνηση των Εικόνων διαχωρίστηκε από αντίστοιχες εκδηλώσεις των ειδωλολατρών με την διευκρίνιση και τον λεπτομερή προσδιορισμό του τελικού αποδέκτη της προσκύνησης: προσκυνάμε βέβαια την εικόνα, όμως η προσκύνηση δεν αναφέρεται στην εικόνα αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο. 
    Έμελλε όμως η αίρεσις αυτή να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία για πάνω από έναν αιώνα, μέχρι το 843μ.Χ. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου πολλές εικόνες βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν με ποικίλους τρόπους, μοναστήρια διαλύθηκαν, μοναχοί εξορίστηκαν και βασανίστηκαν για την στάση τους υπέρ των εικόνων. Τελικά η αναστήλωση των εικόνων και η αποκατάσταση της τιμής τους πραγματοποιήθηκε από την Θεοδώρα και τον ανήλικο γιο της αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Μάρτιο του 843. Από τότε, ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή της Ορθοδοξίας.
    Έτσι την Κυριακή 24η Μαρτίου του 2013, Κυριακή της Ορθοδοξίας, εορτάζοντας και εμείς την ημέρα αυτή, την αναστήλωση των ιερών εικόνων, σύμφωνα με το Τυπικό κάναμε την Λιτάνευση τους, στην δική μας ταπεινή και υπόγεια προς το παρόν εκκλησιά, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Αννης, στους Ανθόκηπους της Ευκαρπίας στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
    Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας οι Επίτροποι του ναού μας,μοίρασαν στους πιστούς τις εικόνες που κρέμονταν στους τοίχους και έτσι, μπροστά ο Σταυρός, πίσω οι ιερόπαιδες με τα εξαπτέρυγα, κατόπιν οι ιεροψάλτες και οι δύο ιερείς μας και τέλος το χριστεπώνυμο πλήθος με τις εικόνες στα χέρια, κάθε εικόνισμα και ένα θαύμα, κάθε αγιογραφία και ένα μαρτύριο και όλες οι εικόνες του μικρού ναού μας, ένα τόσο δα μικρό κομμάτι των στρατιών των Αγίων της ολοζώντανης Ορθοδοξίας του Χριστού.
    Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες και ένα βίντεο που με πολύ αγάπη φτιάξαμε και με ακόμη μεγαλύτερη αγάπη αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του ναού μας, για να σας κάνουμε όλους μετόχους της λειτουργικής ζωής μας, ίσως και συμμέτοχους στην προσπάθεια αποπεράτωσης ενός ναού μοναδικού πανελλαδικά ίσως και παγκόσμια, που σιγά-σιγά φτιάχνεται, ενός ναού αφιερωμένου στους γονείς της Παναγιάς μας, στον παππού και στην γιαγιά του Χριστού μας, τους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακείμ και την Άννα, τους θαυματουργούς προστάτες των άτεκνων ζευγαριών, αλλά και όσων αγωνίζονται να τεκνοποιήσουν και προσφεύγουν προσευχητικά στο μικρό παρεκκλήσι της Παναγιάς που βρίσκεται μέσα στον ναό μας, για να τους διαβάσει ο ιερέας την ευχή της Αγίας Άννας που θα τους λύσει τα δεσμά της ατεκνίας και θα τους χαρίσει το Θείο δώρο της τεκνοποιΐας.
Καλή Σαρακοστή αδελφοί μου!!! 
  
ακολουθούν παρακάτω, ένα βίντεο και περισσότερες φωτογραφίες της Λιτανείας μας...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2013.

"Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡςπαρέλαβεν,
οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν,
ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν,ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται,
ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο,ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν..."
 
...και κατόπιν οι φωτογραφίες μας.

Μπροστά ο Σταυρός και από πίσω οι ιερόπαιδες...
...κατόπιν οι ιερείς μας με τους ιεροψάλτες...
Δέησις υπέρ των απ'αιώνος κεκοιμημένων.
Μεγάλη η συμμετοχή των πιστών.
Δέησις μπροστά στο παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου.
Διασχίσαμε όλο το μεγάλο προαΰλιο του ναού.
Ο μικρός Βασιλάκης, γιος του επιτρόπου μας,
 συμμετέχει ενεργά στην λιτανεία...
...και φθάσαμε στην είσοδο του ναού μας.
Ο κόσμος με τις εικόνες στα χέρια ομολογούν...
..."Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη
ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν."... 
Στα σκαλιά του υπό ανέγερση ναού μας...
...ομολογήσαμε την πίστη μας...
... και επιστρέφοντας πίσω στην κατακόμβη μας...
...ο ιερέας μας κούνησε τους πολυελαίους του ναού...
...και είπε το "Δι' ευχών"

Καλή Σαρακοστή σ'όλους!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου