Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ)


"Των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, της εν Χαλκιδόνι  Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου(451 μ.Χ)"


 Οι Αιρετικοί Μονοφυσίτες και το Θαύμα της Αγίας Ευφημίας.


*Γενικά για την Σύνοδο:
     Η Δ΄Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό,στην Χαλκηδόνα το έτος 451 και τη συγκροτούσαν 630 Θεοφόροι Πατέρες.
Καταδίκασε την αιρετική διδασκαλία του Ευτυχούς, ο οποίος δίδασκε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, την θεία.Οι οπαδοί του Ευτυχούς, ονομάστηκαν Μονοφυσίτες.
Τελικώς αποχωρίστηκαν, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και αργότερα, αποτέλεσαν δικές τους «Εκκλησίες».

   
Η Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, καταδίκασε τους αρχιμ. Ευτυχή και τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας των Μονοφυσιτών Διόσκορο.

*Ο Μονοφυσιτισμός και η διδασκαλία του.

     Με την γενική ονομασία «Μονοφυσίτες» εννοούμε ένα πλήθος θρησκευτικών ομάδων με μικρές δογματικές διαφορές αναμεταξύ τους. Το μεγαλύτερο λάθος της διδασκαλίας τους- εξ ου και η ονομασία τους- είναι πως ο Χριστός είχε μια φύση, την θεϊκή.Αυτό διότι κατά την ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση- όπως υποστηρίζουν- υπερτέρησε η πρώτη και ούτε λίγο ούτε πολύ «απορρόφησε» την δεύτερη. 
  Αυτήν την αυθαίρετη θεωρία επινόησε ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής τον 5ο αιώνα παρασύροντας μαζί του στην πλάνη πολλούς ακόμη (π.χ. Σεβήρος, Διόσκορος κλπ.).Η 4η Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε αυτήν την αίρεση. Η απόφαση επικυρώθηκε με το γνωστό θαύμα της Αγίας Ευφημίας. Δυστυχώς πολλοί αποκόπηκαν από την Εκκλησία μένοντας έως τώρα στην πλάνη και παραδεχόμενοι μόνον τις 3 πρώτες Συνόδους.
*Οι Μονοφυσίτες σήμερα:

      Φυσικά όποιος δεν αποδέχεται μέρος τις αληθείας την αρνείται ολόκληρη. Απόγονοι αυτών είναι οι Κόπτες, Συριάνοι, Ιακωβίτες, Αρμένιοι, Αιθίοπες κ.α.Υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων στα συναξάρια όπου αποδεικνύεται μέσα από την αγιοπνευματική ζωή των Αγίων μας πως οι διδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων είναι αντίθετες προς την Αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού.

*Το θαύμα της Αγίας Ευφημίας:

      Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Μαρκιανός, διέταξε να συγκροτηθεί Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκηδόνα το 451 μ.Χ. για να εξετασθεί το θέμα. Συγκεντρώθηκαν, λοιπόν, εξακόσιοι τριάντα επίσκοποι και συγκρότησαν την Αγία Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

     
 Αφού συζητήθηκε το όλο θέμα καταδίκασαν τη πλάνη και αναθεμάτισαν τον Ευτύχιο. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν στις αποφάσεις της Συνόδου, οι Πατέρες έκαναν το εξής·
Έγραψαν και οι Ορθόδοξοι και οι αιρετικοί Μονοφυσίτες σε δύο ξεχωριστά βιβλία τις απόψεις επί του θέματος. Έπειτα άνοιξαν τη θήκη, που περιείχε το λείψανο της Αγίας Ευφημίας, και τοποθέτησαν τα δύο βιβλία στο στήθος της Αγίας.

     
Μετά από ορισμένο χρόνο άνοιξαν πάλι τη θήκη και είδαν το βιβλίο των Ορθοδόξων, που περιείχε και την απόφαση της Συνόδου, να το κρατά η Μάρτυς στην αγκαλιά της.
Απ' αυτό το θαύμα οι μεν Ορθόδοξοι στηρίχθηκαν στην πίστη και δόξασαν τον Θεό, οι δε αιρετικοί κατανικήθηκαν
.

      
Το Πατριαρχείο μετέφερε μαζί του στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, το ιερό λείψανο της Αγίας Ευφημίας, όπου στο δεξιό μέρος αυτού του ναού έγινε παρεκκλήσι της Αγίας Ευφημίας την εποχή του Πατριάρχη Κων/πόλεως Γρηγορίου.Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της τη 16ην Σεπτεμβρίου, τη δε μνήμη του θαύματος που συνέβη τότε στη Χαλκηδόνα, την 11ην Ιουλίου.


Απολυτίκιον 

Το ψάλλουμε την 11ην Ιουλίου εις μνείαν του θαύματος της της Αγίας Ευφημίας το 451 μ.Χ στην Δ΄Οικουμενική Σύνοδο.

“Λίαν εύφρανας τους ορθοδόξους, και κατήσχυνας τους κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε·της γαρ τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, α οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν· μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος”.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Τη αυτή Κυριακή, ΙΕ΄ του μηνός Ιουλίου μνήμην επιτελούμεν του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Κηρύκου και Ιουλίττης της μητρός αυτού.
Ἀπολυτίκιον 
Ποίημα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου ς'.
Ἦχος δ'
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ  

Ἡ λογικὴ Χριστοῦ ἀμνάς, Ἰουλίττα, σὺν τριετεῖ ἀμνῷ αὐτῆς τῷ Κηρύκῳ, δικαστικοῦ πρὸ βήματος παρέστησαν, εὐθαρσῶς κηρύττοντες, τὴν Χριστώνυμον κλήσιν, οὐδόλως ἐπτοήθησαν ἀπειλὰς τῶν τυράννων, καὶ στεφηφόροι νῦν ἐν οὐρανοῖς, ἀγγαλιῶνται Χριστῷ παριστάμενοι.


1 σχόλιο:

  1. Την ευχή σας Πατέρες. "Ἡ λογικὴ Χριστοῦ ἀμνάς, Ἰουλίττα, σὺν τριετεῖ ἀμνῷ αὐτῆς τῷ Κηρύκῳ..", να πρεσβεύει πρώτα για τα νιάτα της Ελλάδος μας που κατασπαράζονται από το λύκο της απιστίας και εξ αιτίας της αφωνίας ημών των πατέρων τους που δυστυχώς πάψαμε να τιμούμε τους αγίους Πατέρες, με τα έργα μας, γι’ αυτό και τα παιδιά μας ξέκοψαν από την Πίστη την Αγία του Χριστού. Ο Θεός βοηθός.

    ΑπάντησηΔιαγραφή