Ο ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ.

Τη κη' του αυτού μηνός Ιανουαρίου
 μνήμην επιτελούμεν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν 
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.
Ἤκουσε γλῶτταν ψαλμικῶς, ἣν οὐκ ἔγνω,
Ἐφραίμ, ἄνω καλοῦσαν, ὁ γλῶσσαν Σῦρος.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Νόες Ἐφραίμ θυμόν ἀπηῦρον.


Ο βίος 
του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ο οσιος εφραιμ ο συρος     Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. ή και ενωρίτερα. Ήκμασε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 - 337 μ.Χ.), Ιουλιανού του Παραβάτου (361 - 363 μ.Χ.) και των διαδόχων αυτού.

     Από την μικρή του ηλικία διδάχθηκε την πίστη και την αρετή από τον Επίσκοπο της γενέτειράς του Ιάκωβο (309 - 364 μ.Χ.), ο οποίος και τον χειροτόνησε διάκονο, αλλά ο Όσιος αρνήθηκε να λάβει μεγαλύτερο αξίωμα. 

     Ακολούθησε πολύ νωρίς τον μοναχικό βίο και με το φωτισμό του Παρακλήτου έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα πνευματικής και ηθικής οικοδομής. Γι’ αυτό και θαυμάζεται για το πλήθος και το κάλλος των έργων του. Γνώστης ακριβής όλων των δογματικών θεμάτων, ήξερε να καταπολεμά τις αιρέσεις και να υπερασπίζει με θαυμάσια σαφήνεια την Ορθοδοξία. Ήταν εκείνος που κατατρόπωσε σε διάλογο τον αιρετικό Απολλινάριο και οδήγησε πολλούς αιρετικούς να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια.

    Όταν, διά της συνθήκης του έτους 363 μ.Χ., που υπέγραψε ο διάδοχος του Ιουλιανού του Παραβάτου, Ιοβιανός (363 - 364 μ.Χ.), η Νίσιβης παραδόθηκε στους Πέρσες, ο Όσιος Εφραίμ εγκατέλειψε την πατρίδα του και ήλθε στην Έδεσσα, όπου ασκήτεψε σε παρακείμενο όρος. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ο οσιος εφραιμ ο συρος
      Το έτος 370 μ.Χ. επισκέφθηκε τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και λίγο αργότερα τους Πατέρες και Ασκητές της Αιγύπτου.

     Ο Όσιος Εφραίμ κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 373 μ.Χ. στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας.
     Ο Όσιος Εφραίμ άφησε σημαντικό έργο, όπως βίους  πατριαρχών της Βίβλου, ύμνους, λόγους, ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής   και πολλά άλλα, ενώ μεγάλοι Ιεράρχες έχουν αφιερώσει και έχουν ασχοληθεί με το πολύπλευρο έργο του. 
     Ο Μέγας Βασίλειος τον περιέγραψε ως «πάντων ἐλλογιμώτερος» από αυτούς που ζούσαν εκείνη την εποχή. 
Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος (κάντε κλικ και δείτε τον βίο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου από προηγούμενες αναρτήσεις της ιστοσελίδας μας) τον περιέγραψε ως εξής: «Ἐφραΐμ ὁ πολύς, ἡ παραμυθία τῶν ἀθυμούντων, ἡ παιδαγωγία τῶν νέων, ἡ χειραγωγία τῶν μετανοούντων, ἡ κατά τῶν αἱρετικῶν ῥομφαία, τό δοχεῖον τοῦ Πνεύματος, τό σκεῦος τῶν ἀρετῶν».

     Η μνήμη του οσίου Εφραίμ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου. Επίσης θεωρείται άγιος και από την Ρωμαιοκαθολική, αλλά και διάφορες Προτεσταντικές εκκλησίες.
H Ευχή  
του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.
Ο Όσιος Εφραίμ όμως, δεν μας είναι γνωστός μόνο για τον ενάρετο βίο και το πολυποίκιλο έργο του, αλλά μας είναι γνωστός και για έναν ακόμα λόγο. Ως ο συγγραφέας του υπέροχου αυτού ποιήματος που καταγεγραμμένο μέσα στα  εκκλησιαστικά βιβλία και το τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τα εμπλούτισε και τώρα μας το άφησε αυτό κληρονομιά και παρακαταθήκη, γνωστό ως  ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου", που κυρίως ακούγεται την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μα είναι επίκαιρο σε κάθε κομμάτι της ζωής του χριστιανού.  
Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, 
πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, 
καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ, 
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος έγραψε για το σφράγισμα του Θηρίου:

     Ο Αντίχριστος, επειδή είναι εχθρός του Θεού, επιθυμεί να χαθούμε όλοι και αυτός ο τύραννος θα χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους για να πάρουν όλοι τη σφραγίδα του θηρίου, μόλις θα έρθει για να παραπλανήσει όλο τον κόσμο. 

      Να προσέχετε αδελφοί μου, τους διάφορους πονηρούς τρόπους που θα χρησιμοποιήσει το θηρίο. Η αρχή γίνεται από την κοιλιά, ώστε όταν κανείς βρεθεί σε δύσκολη θέση, αφού δε θα έχει τροφές, θ’ αναγκαστεί να πάρει το σφράγισμα του Αντίχριστου στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, όχι τυχαία, αλλά για να μην μπορεί ο άνθρωπος να κάνει με το δεξί του χέρι το σημείο του Σταυρού, και να μην μπορεί να σημειώνει το Άγιο όνομα του Κυρίου στο μέτωπο.

          Επειδή ξέρει ο πανάθλιος, ότι όταν ο άνθρωπος σφραγισθεί με το σημείο του Σταυρού, ελευθερώνεται ο άνθρωπος απ’ τις δυνάμεις του διαβόλου. Γι αυτό το λόγο σφραγίζει το δεξί χέρι του ανθρώπου”.


Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας· καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Ἐφραίμ Πατήρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Τήν ὥραν ἀεί, προβλέπων τῆς ἐτάσεως, ἐθρήνεις πικρώς, Ἐφραίμ δάκρυα κατανύξεως· πρακτικός δέ γέγονας, ἐν τοῖς ἔργοις διδάσκαλος ὅσιε· ὅθεν Πάτερ παγκόσμιε, ῥαθύμους ἐγείρεις πρός μετάνοιαν.

Αποτέλεσμα εικόνας για ο οσιος εφραιμ ο συρος
Η Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου στον
οικισμό Κονταριώτισσα, 12 χ.λ.μ έξω από την Κατερίνη. 
Κάθισμα
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὸν θησαυρὸν τῆς σοφίας τῶν μυστηρίων Χριστοῦ, τὸν κρατῆρα τὸν θεῖον τῆς κατανύξεως, ἀνυμνήσωμεν πιστοί, ἐν τῇ μνήμῃ αὐτοῦ· φερωνύμως γὰρ ἀεί, τὰς καρδίας τῶν πιστῶν, εὐφραίνει ἔπεσι θείοις, Ἐφραίμ, ὡς πράκτωρ καὶ μύστης, τῶν τοῦ Κυρίου ἀποκαλύψεων.

         
TAG