Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ & ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ...

Κέρασμα και αναμνηστική ευλογία 
για όλους τους μαθητές μας!!!
TAG