Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ιωάν.ζ΄37-52, η΄12) "Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ"

"Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,
  καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι."
*Σήμερα στην ανάρτηση μας για την Κυριακή της Πεντηκοστής σκεφτήκαμε αντί να γράψουμε οτιδήποτε άλλο για την μεγάλη αυτή Γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας, να σας μεταφέρουμε μερικές προσεγγίσεις της εορτής, από τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη, διαπρεπή λειτουργιολόγο, καθηγητή δε της Λειτουργικής και Ομιλητικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας.
fotopentikosti
      Η Εκκλησία μας στην εορτή της Πεντηκοστής πανηγυρίζει το “μέγα και σεβάσμιον” μυστήριον: Τη συμπλήρωσι της ελπίδος, την προθεσμία της επαγγελίας, την επιδημία του Πνεύματος του αγίου. Γιατί πράγματι το εορταζόμενο γεγονός, η επιφοίτησις του αγίου Πνεύματος στους αποστόλους του Χριστού, αποτελεί το τέλος και το επιστέγασμα όλου του έργου της σωτηρίας. 
      Όλο το έργο του Χριστού, η έλευσις, η διδασκαλία, το πάθος, η ανάστασις, η ανάληψις απέβλεπαν σ᾿ αυτό· στην έλευση του αγίου Πνεύματος στον κόσμο, στη νέα δημιουργία.Ο λαός του Θεού, η Εκκλησία εορτάζει κατά την Πεντηκοστή τη γέννησι της. 
       Την γενέθλιο ημέρα της, αλλά και αυτό το μυστήριο της ιδίας της ζωής της. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν έζησε το μυστήριο της Πεντηκοστής μόνο σε μία στιγμή χρόνου κατά το μακάριο εκείνο έτος και την ιστορική εκείνη ημέρα, που “επλήσθησαν” οι μαθηταί “Πνεύματος αγίου”. Αλλά το ζη καθημερινώς, διαρκώς, σε κάθε στιγμή χρόνου, από την ημέρα εκείνη την γενέθλιο μέχρι της συντελείας του αιώνος. Γιατί το Πνεύμα το άγιον ήλθε τότε και έκτοτε μένει και θα μένη εις τον αιώνα στον κόσμο για να συγκροτή την Εκκλησία. 
       Πνεύμα και Εκκλησία είναι αδιασπάστως ηνωμένα. Το άγιον Πνεύμα είναι η ψυχή, η ζωή, η ύπαρξις της Εκκλησίας, της εν αγίῳ Πνεύματι καινής ζωής. Σ᾿ αυτό οφείλεται η ενότης, η αγιότης, η καθολικότης της Εκκλησίας. Από αυτό πηγάζουν τα χαρίσματα, οι θεσμοί, η πίστις και η θεολογία της Εκκλησίας. Τη βιαία Του πνοή και την πυρίμορφο δρόσο Του αισθάνεται σε κάθε βήμα, σε κάθε εκδήλωσι, σε κάθε κίνησι της. Από αυτό πηγάζουν οι υπερφυσικές ενέργειες των μυστηρίων, που ζωογονούν, που τροφοδοτούν και αγιάζουν το σώμα της. 
       Στην ιστορική λοιπόν Πεντηκοστή, αλλά και στη διαρκή Πεντηκοστή, στην οποία ζη η Εκκλησία, θα μας μεταφέρη κατά την επέτειο του γεγονότος αυτού. Θα μας καλέση να κλίνωμε τα γόνατα στας αυλάς του Κυρίου και να προσκυνήσωμε την αήττητο δύναμι Του, να δοξολογήσωμε την αγία Τριάδα, που φωτίζει και αγιάζει τις ψυχές μας. 
       Και στη στάση αυτή της ταπεινώσεως, της κλίσεως των γονάτων και του αυχένος, να υποδεχθούμε την χάρι του Παρακλήτου. Να ανανεώσωμε και να αναρριπίσωμε τη φλόγα του αγίου Πνεύματος. Να συνειδητοποιήσωμε τη θέσι μας και την υπόστασι μας ως μελών της Εκκλησίας, ως ναών του αγίου Πνεύματος. Ναών και σκευών καθαρών, δοχείων του Παρακλήτου, των οποίων κάθε σκέψις θα υπαγορεύεται από το Πνεύμα της σοφίας, κάθε ενέργεια από το Πνεύμα της συνέσεως, το αγαθόν, το ευθές, το νοερόν, το ηγεμονεύον, το καθαίρον τά πταίσματα. Το Πνεύμα το άγιον, το Κύριον και ζωοποιόν, το θείον που θεοποιεί τους ανθρώπους, που δια της χάριτος Του μας μεταβάλλει σε “Θεούς κατά μέθεξιν”.
**Σε αυτά τα τόσο μεστά νοημάτων λόγια του καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη εμείς, μόνο ευχές μπορούμε να προθέσουμε, τις ευχές μας από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, στην δυτική  Θεσσαλονίκη, και να ζητήσουμε από τον Χριστό και Θεό μας "...καταπέμψας το Πνεύμα το Άγιον..." σε όλους εμάς κατά τον Εσπερινό της Γονυκλισίας, που τελείτε στους ναούς όλης της Ορθοδοξίας, για να "λουστούν" με Αυτό τα παιδιά μας, που αυτές τις μέρες δίνουν τις μαθητικές εξετάσεις τους, να "φωτιστούν" από Αυτό οι άρχοντες του τόπου μας, που αυτήν την δύσκολη εποχή που ζούμε γράφουν την ιστορία αυτού του ευλογημένου τόπου, της ταλαιπωρημένης Ελλάδας μας, να "λάβουν" από Αυτό την πυρίμορφη δρόσια του, οι διοικούντες την Αγία Εκκλησία μας, η οποία σήμερα εορτάζει την γενέθλιο ημέρα της, και να την οδηγήσουν στην θριαμβεύουσα μορφή της, έτσι ώστε "...την οικουμένην σαγηνεύσας" και τέλος να "ευλογηθεί" από Αυτό όλος ο πιστός λαός του ιδρυτού της Εκκλησίας μας Χριστού, που "...ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας" και να αναφωνίσει με φωνή στεντόρεια και καθαρή "...Φιλάνθρωπε δόξα σοι"
                    Καλή Πεντηκοστή!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου