Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.η΄ 5-13 )

" Ύπαγε, και ώς επίστευσας γεννηθήτω σοι ".


            Στό σημερινό Εὐαγγέλιο, τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἕνα δυνατό καί μυστηριακό χαρακτήρα. Καί γι΄αὐτό διαφέρει ἀπό τ'ἄλλα θαύματα.
         να τέτοιο θαῦμα τό προκάλεσε ἕνας ἐθνικός καί ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος, ὁ Ἑκατόνταρχος. Ἡ ἀπαράμιλλη ἀγάπη του, ἡ μοναδική ταπεινοφροσύνη του καί ἡ ὑποδειγματική πίστη του ἔκαναν τόν Χριστόν μας ὄχι μόνο νά τόν ἐγκωμιάσει περισσότερο ἀπ΄ αὐτούς πού ἦταν τριγύρω Του, ἀλλά καί νά τόν βραβεύσει μ΄ἕνα καί μοναδικό θαῦμα.

         Ἑκατόνταρχος παρακάλεσε τόν Χριστό μέ πίστη καί ταπεινοφροσύνη νά μήν ὑποβληθεῖ στόν κόπο νά πάει μέχρι τό σπίτι γιά νά χαρίσει τήν θεραπεία στόν δοῦλο του. Δέν χρειάζεται τοῦ λέει ἡ προσωπική ἐπαφή. Δέν ἔνοιωθε ἄξια τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ του γιά νά στεγάσει τόν Χριστό. Πίστευε πώς δέν χρειάζεται νά μετακινηθεῖ ὁ Χριστός μέχρι στό σπίτι γιά νά κάνει τό θαῦμα. Ἀρκεῖ ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἕνα νεῦμα Του καί ὁ παραλυτικός θά γιατρευθεῖ. 
           Μ' αὐτά τά λόγια ο εκατόνταρχος, και μέ τήν πίστη του συνδυασμένη μέ την ταπείνωση, προκάλεσε τό θαυμασμό τοῦ Χριστοῦ καί καθόρισε τόν ἀφανῆ καί μυστηριακό χαρακτήρα τοῦ θαύματος.Και στο τέλος ο Χριστός,αφού άκουσε τα λόγια του εκατόνταρχου, λέει στον κόσμο: 
      
"Αμίν λέγω υμίν, ουδέ έν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστην εύρον."
"Σας βεβαιώνω πώς τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα." 

         δελφοί μου, μπορεῖ νά μήν εἶμαστε ἄξιοι καί ἱκανοί γιά μεγάλα πράγματα. Τουλάχιστον ἄς ἔχουμε βαθειά συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μας. Τό πρόβλημα δέν εἶναι νά κάνουμε τίς τυπικές καί θρησκευτικές πράξεις. Τό πρόβλημα κυρίως εἶναι ἄν ἔχουμε πίστη. Πίστη σάν τοῦ Ἑκατόνταρχου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Καί γιά νά λειτουργήσει σωστά ἡ πίστη χρειάζεται τήν βαθειά ταπείνωση.  


           Εύχομαι ολόψυχα ο Χριστός να είναι στην γειτονιά μας,να είναι κοντά και πάνω από την Ενορία μας,των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης,να είναι στους Ανθόκηπους της Ευκαρπίας, όταν θα χρειαστεί να του ζητήσουμε να μας θεραπεύσει,να προστατεύσει τα παιδιά μας,να μας ξεκουράσει από τα προβλήματα μας και να μήν τον έχουμε διώξει με την ανάλγητη συμπεριφορά μας.

Καλή και όμορφη Κυριακή σ'όλη την οικουμένη!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου