Θεμελίωση του Ιερου Ναού 5/6/2005

ΣΤΥΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟΥ
Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
ΤΗ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005