Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας περιμένουμε 
σε μια κοινή προσευχή με τα παιδιά μας για το μέλλον τους!!!
TAG