Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

Την 9η Δεκεμβρίου 2015,
Στην όμορφη και ταπεινή εκκλησιά μας, 
των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης,
στους Ανθόκηπους της Ευκαρπίας,
στην Δυτική Θεσσαλονίκη...
Γιορτάζουμε  την Μητέρα της Θεοτόκου και Παναγίας μας,
γιορτάζουμε την Γιαγιά του Σωτήρος & Λυτρωτή Χριστού μας,
γιορτάζουμε και με χαρά πανηγυρίζουμε,
την θαυματουργική Σύλληψη της Αγίας Άννας,
της "Γιαγιάς" μας.

Ένα  αφιέρωμα στην εορτή 

της "Συλλήψεως της Αγίας Άννης".

Σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, ο οποίος επιθυμούσε να 

ετοιμάσει ένα πάναγνο κατοικητήριο
 για να κατασκηνώσει  μαζί με τους 
ανθρώπους, δεν επετράπη στον Ιωακείμ
 και την Άννα να αποκτήσουν απογόνους. 
      Και οι δύο είχαν φθάσει σε 
προχωρημένη ηλικία και είχαν μείνει 
στείροι (συμβολίζοντας την ανθρώπινη 
φύση, στρεβλωμένη και αποξηραμένη 
από το βάρος της αμαρτίας και του 
θανάτου), δεν έπαυσαν ωστόσο να 
παρακαλούν τον Θεό να τους λυτρώσει
 από το όνειδος της ατεκνίας.
     Όταν ήλθε το πλήρωμα του 
χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο
 Γαβριήλ στον Ιωακείμ που είχε
 αποσυρθεί σε ένα βουνό και στην 
Άννα που θρηνούσε την δυστυχία της στον κήπο τους, για να τους αναγγείλει 
ότι επρόκειτο σύντομα να εκπληρωθούν στο πρόσωπό τους οι πάλαι προφητείες
και ότι θα γεννούσαν τέκνο που προοριζόταν να καταστεί η αυθεντική Κιβωτός
της καινής Διαθήκης, η θεία Κλίμαξ, η άφλεκτος Βάτος, το αλατόμητον Όρος, ο 
ζωντανός Ναός όπου θα κατοικούσε ο Λόγος του Θεού. 
     Την ημέρα αυτή, με την σύλληψη της  
Αγίας Άννης, τερματίζεται η στειρότητα της 
ανθρώπινης φύσης, που χωρίσθηκε από τον
Θεό δια του θανάτου· και με την υπέρ φύσιν
τεκνοποίησηαυτής που είχε μείνει στείρα έως
την ηλικία κατά την οποία δεν μπορούν πλέον
φυσιολογικά να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες,
ο Θεός ανήγγειλε και επιβεβαίωσε το πλέον
υπερφυές θαύμα της ασπόρου συλλήψεως 
και την αμώμου γεννήσεως του Χριστού
από τα σπλάγχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και 
Αειπαρθένου Μαρίας.
     Παρότι εγεννήθη από θεία επέμβαση,
 η Παναγία προήλθε από σύλληψη μέσω 
συνευρέσεως ανδρός και γυναικός κατά τους νόμους της ανθρώπινης φύσης
μας, της πεπτωκυίας και δέσμιας της φθοράς και του θανάτου μετά το 
προπατορικό αμάρτημα (βλ. Γέν. 3,16).
      Σκεύος εκλογής, τίμιος Ναός 
που προετοίμασε ο Θεός πρό των 
αιώνων, η Θεοτόκος είναι η πλέον 
αγνή και τέλεια αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, αλλά δεν βρίσκεται
εκτός της κοινής κληρονομίας και 
των συνεπειών του αμαρτήματος
 των πρωτοπλάστων. 
    Ακριβώς όπως έπρεπε, για 
να μας λυτρώσει ο Χριστός από
το κράτος του θανάτου δια του 
εκουσίου Σταυρικού Του θανάτου
(βλ. Εβρ. 2,14),να γίνει ο 
σαρκωθείς Λόγος του Θεού όμοιος
με τον άνθρωπο στα πάντα πλην της αμαρτίας, εξίσου απαραίτητο ήταν η Μητέρα 
Του, στα σπλάγχνα της οποίας ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη σάρκα,
να είναι σε κάθε τι όμοια με εμάς, υποκείμενη στην φθορά και στον θάνατο, μή 
τυχόν και θεωρηθεί ότι η Λύτρωση και η Σωτηρία δεν μας αφορούν απολύτως και
εξ ολοκλήρου, εμάς του απογόνους του Αδάμ. 
      Η Θεοτόκος εξελέγη
μεταξύ των γυναικών όχι "τυχαίω
τω τρόπω", αλλά γιατί ο Θεός είχε
προβλέψει προαιωνίως ότι θα ήταν
σε θέση να διαφυλάξει τελείως την
αγνότητά της ώστε να Τον δεχθεί 
μέσα της. Και ενώ συνελήφθη και 
γεννήθηκε όπως όλοι μας,  αξιώθηκε
να καταστεί κατά σάρκα Μητέρα 
του Υιού του Θεού και κατά πνεύμα μητέρα όλων μας.                     Γλυκύτατη και φιλεύσπλαγχνος,
είναι σε θέση να μεσιτεύει υπέρ ημών ενώπιον του Υιού της, ώστε να μας
χαρίσει Εκείνος το μέγα έλεος.
    Ακριβώς όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο καρπός της παρθενίας της,
η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν καρπός της σωφροσύνης του Ιωακείμ και της Άννας. Ακολουθώντας αυτήν την οδό της αγνότητος και εμείς, λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί και σώφρονες χριστιανοί, κάνουμε να γεννηθεί και να μεγαλώσει μέσα μας ο Σωτήρας Χριστός.

    Πολλά περισσότερα ιστορικά στοιχεία βέβαια μπορείτε να βρείτε για την
ζωή των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας με την Παναγία κόρη τους, όλα 
τα γεγονότα μέχρι και την αγία κοίμηση τους, αλλά και την μετέπειτα πορεία της
ζωής της Παναγίας, όπως και σκέψεις και απόψεις μας, αλλά και όλη την υμνολογία 
της Εκκλησίας για τους Αγίους μας, τους "Χαιρετισμούς" τους, την Ιερά Παράκληση
τους και τόσα άλλα, στην ιδιαίτερη ανάρτηση που έχουμε στην αρχή της ιστοσελίδας
μας με τον τίτλο: Άγιοι Θεοπάτορες ή κάνοντας απλά κλικ στον σύνδεσμο.
 Το ιστορικό της εορτής της
"Συλλήψεως της Αγίας Άννης"

*Πώς καθιερώθηκε η εορτή.
      Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ.Φίλια:
"Τὰ αἴτια καὶ οι χρονικοὶ 
παράμετροι τοῦ ἡμερολογιακοῦ 
καθορισμοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ 
διερευνηθοῦν πλήρως. 
Θὰ ἀναμείνουμε, μᾶλλον, τὰ 
δεδομένα καθορισμοῦ τῆς ἑορτῆς
τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 
(8 Σεπτεμβρίου), ἐκ τῆς ὁποίας
προφανῶς καθορίστηκε 
ἡ κατὰ ἐννέα μῆνες ἐνωρίτερον 
(περίοδος κυήσεως) ἡμερομηνία 
τῆς 9ης Δεκεμβρίου. Οἱ πρῶτες 
μαρτυρίες τελέσεως τῆς ἑορτῆς 
τῆς Συλλήψεως ἀνάγονται στὰ 
τέλη τοῦ 7ου- ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰ.. 
Ἔκτοτε, ἡ ἑορτὴ διαδόθηκε εὐρύτατα, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ 12ο αἰ., ὅταν ἐπὶ αὐτοκράτορος Μανουὴλ Κομνηνοῦ ἔλαβε ἐπίσημο κρατικὸ χαρακτήρα".
*Ποιοί Εκκλησιαστικοί συγγραφείς 
ασχολήθηκαν με την εορτή.
    Τὸ ἀρχαιότερο ἐγκώμιο τῆς ἑορτῆς εἶναι “ὁ Λόγος εἰς τὴν Σύλληψιν τῆς 
Ἁγίας Ἄννης” τοῦ Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου Εὐβοίας (8ος αἰ.) 
Στὸ κείμενο αὐτὸ ἐξιστοροῦνται τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀτεκνία τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ
τῆς Ἄννας, μὲ τὴν ἀπόρριψη τῶν δύο ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ περιβάλλον τους 
λόγῳ τῆς ἀτεκνίας τους, μὲ τὴ θερμὴ προσευχὴ τοῦ καθενὸς σὲ διαφορετικὸ
τόπο, καθὼς καὶ μὲ τὴν πληροφόρηση τοῦ Θεοῦ ὅτι ἡ προσευχή τους 
εἰσακούστηκε. Ἡ ἐγκωμιαστικὴ Ὁμιλία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἐπισήμανση
τοῦ Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου, ὅτι μετὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Θεοῦ ἡ Ἄννα 
συνέλαβε τη Θεοτόκο διὰ τῆς φυσιολογικῆς βιολογικῆς ὁδοῦ.
      Παρόμοιες πληροφορίες παρέχει στοὺς Λόγους του περὶ τῆς ἑορτῆς τῆς
 Συλλήψεως ὁ Γεώργιος Νικομηδείας (†860), 
καθὼς καὶ ὁ Ἰάκωβος Μοναχὸς (†1099).
 Τὰ γεγονότα περὶ τῆς Συλλήψεως τῆς 
Θεοτόκου ἐμπλουτίζει ὁ μοναχὸς Ἐπιφάνιος 
(†1015), ὁ ὁποῖος ὅμως παραθέτει 
ἐλεγχόμενες πληροφορίες (ὅπως τὰ σχετικὰ 
μὲ τὴν ὀνοματοδοσία τῆς Θεοτόκου 
κατὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς Συλλήψεως).
     Εὐθύμιος Κωνσταντινουπόλεως 
(†917) ἀποκαλεῖ τὴν ἑορτὴ τῆς Συλλήψεως 
ὡς «πρώτη ἀπ᾿ὅλες τὶς ὑπόλοιπες», ὡς 
«πρόξενο τῆς σωτηρίας» μας καὶ ὡς 
ἁμαρτήματος. Ὁ ἴδιος ἀναφέρεται στὸν
ἐπὶ τῆς «πάταξη» τοῦ «ὄφεως», ὑπὸ τὴν 
ἔννοια τῆς ἀναιρέσεως τῶν ἐπιπτώσεων 
τοῦ προπατορικοῦ ἐποχῆς του ἑορτασμὸ τῆς Συλλήψεως, μαρτυρώντας περὶ 
«χαριστηρίων φωνῶν» οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ «κατώδυνες καὶ 
πνευματοφόρες ψυχὲς».
(όλες οι εικόνες που υπάρχουν στην ανάρτηση μας 
σχετικά με την Σύλληψη της Αγίας Άννης είναι 
πρωτότυπες και μοναδικές, έργα του Θεολόγου 
και αγιογράφου Νικόλαου Ζέκιου και βρίσκονται 
στο όμορφο παρεκκλήσι μέσα στον υπόγειο προς το 
παρόν ναό μας, όπου ο ιερέας μας κάθε Τρίτη 
στις Παρακλήσεις στους Αγίους Θεοπάτορες,
προστάτες των άτεκνων ζευγαριών και της οικογενείας,διαβάζει την ειδική ευχή υπέρ ευτεκνίας,καλλιτεκνίας,τεκνογονίας
και ευτοκίας της Αγίας Άννας,με την οποία 
λύονται τα δεσμά της ατεκνίας και της
στειρότητος)
Με χαρά θα σας περιμένουμε 
στην Μικρή Πανήγυρη μας, 
την Τρίτη 8 & την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, 
για να εορτάσουμε μαζί σας την "Σύλληψη της 
Αγίας Άννης" στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, 
στους Ανθόκηπους της Ευκαρπίας.
TAG