ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΥΠΑΠΑΝΤΗ

ΒΑΪΦΟΡΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΑΝΑΛΗΨΙΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 

ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ